Header Ads
ชลบุรี - มูลนิธิชุมชน-ท่าเรือร่วมใจ มอบถุงยังชีพให้พี่น้องชาวอำเภอบางละมุง ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มูลค่ารวมกว่า 2 แสนบาท


ที่ ทำการชุมชน หมู่ที่ 1 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี นางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานที่ท่าเรือแหลมฉบัง ในนามคณะกรรมการกองทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง ภายใต้มูลนิธิชุมชน-ท่าเรือร่วมใจ มอบถุงยังชีพ ให้กับสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลตำบลบางละมุง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 มูลค่ารวมทั้งสิ้น 205,929 บาท (สองแสนห้าพันเก้าร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน)

สำหรับการมอบถุงยังชีพในครั้งนี้ สืบเนื่องจาก เมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา นายอำเภอบางละมุง พร้อมด้วย กิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ได้ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีจิตเมตตา  แต่เนื่องจากยังมีกลุ่มที่ตกหล่นอีกกว่า 200 ราย ทางผู้นำชุมชนจึงได้ทำหนังสือขอรับการสนับสนุน ถึงคณะกรรมการกองทุนฯ  เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องชาวอำเภอบางละมุง ให้ผ่านพ้นวิกฤติ โควิด-19 นี้ ไปด้วยกัน


ภาพ/ข่าว ยืนยงค์ ยินดีทรง

ขับเคลื่อนโดย Blogger.