Header Ads

 


“กองทัพเรือ ร่วมกับกลุ่มจิตอาสาร่วมรักษ์ราษฎร์ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา”


วันนี้ (4 พ.ย.64) พลเรือโท ปกครอง มนธาตุผลิน เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ในฐานะ หัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ พร้อมคณะ ร่วมกับกลุ่มจิตอาสาร่วมรักษ์ราษฎร์ มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ รร.ท่าเรือประชานุกูล อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมร่วมกิจกรรมปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด และทาสีโรงเรียนและวัดในพื้นที่

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2564 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ประเภทอุทกภัย จำนวน 14 อำเภอ ประกอบด้วย อ.เสนา อ.บางบาล อ.ผักไห่ อ.พระนครศรีอยุธยา อ.บางไทร อ.บางปะอิน อ.บางปะหัน อ.มหาราช อ.บางซ้าย อ.ลาดบัวหลวง อ.ท่าเรือ อ.ภาชี อ.นครหลวง และ อ.บ้านแพรกนั้น กองทัพเรือ โดยฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ จึงได้ร่วมกับ กลุ่มจิตอาสาร่วมรักราษฎร์ นำถุงยังชีพไปมอบให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.ท่าเรือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ภายใต้กิจกรรม “แจกถุงยังชีพ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย” พร้อมร่วมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ทาสีโรงเรียนท่าเรือประชานุกูล และวัดกลาง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 

 พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จึงได้สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยในทุกพื้นที่ จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมา ได้จัดรถครัวสนาม เพื่อแจกจ่ายอาหารปรุงสุกให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยให้ออกมายังพื้นที่ที่ปลอดภัย พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือในพื้นที่ต่างๆ จัดเตรียมกำลังพล ยานพาหนะ และยุทโธปกรณ์ ให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน รวมทั้งเตรียมแผนฟื้นฟูและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ ประกอบด้วย การสำรวจความเสียหาย ทำความสะอาดพื้นที่ให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ รวมถึงการให้ความช่วยเหลืออื่นๆ อาทิ ด้านการแพทย์ การซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ยานพาหนะ การแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค เป็นต้นภาพ/ข่าว  สมนึก เชื้อสนุก

ขับเคลื่อนโดย Blogger.