Header Ads
คณะตรวจสอบจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่ตรวจสอบการนำเข้าสารไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม


วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564​ เมื่อเวลา 8.30 น นายปรีชา เดชพันธุ์​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นางวัชราภรณ์ แตงหมี นายอำเภอลาดยาว พาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ อุตสาหกรรม​จังหวัดนครสวรรค์หัวหน้าคลัง อ.ต.ก.จังหวัด​นครสวรรค์​ พร้อมคณะตรวจสอบ ลงพื้นที่ตรวจสอบการนำข้าวไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม สำหรับการจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน ที่คลังสินค้า หจก.ท่าข้าวลาดยาว (หลัง 5/2) เลขที่ 118 หมู่ที่ 11 อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อส่งมอบข้าวสารให้ผู้ซื้อ บริษัทพีเคเค เทรดดิ้ง 2018 จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 212/1 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ โดยในการเปิดโกดังครั้งนี้มีกุญแจครบจำนวน 3 ดอก ซึ่งจะมีตัวแทนเป็นผู้ถือกุญแจเพื่อทำการไขในครั้งนี้ และวันนี้ได้ทำการเปิดคลังสินค้า​ ที่มีข้าวสารในสต็อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรม จำนวน 4,171 กระสอบ มีปริมาณข้าวสุทธิ 416.357280 ตัน ซึ่งการขนย้ายข้าวสารในครั้งนี้จะสิ้นสุดในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564​ นี้

ตามที่คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวได้มีมติในการประชุม เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558 เห็นชอบกรณีการประมูลข้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมให้ประธานอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าวมอบหมายหน่วยงานปฏิบัติทำหน้าที่จัดระบบ และควบคุม ดูแล ป้องกันการรั่วไหลของข้าว C ข้าวเสีย ข้าวผิดชนิด สู่ระบบการค้าปกติ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 รองประธานกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รับคำสั่งจากประธานกรรมการ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความเห็นชอบมอบประธานอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าว พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานในระดับจังหวัด เพื่อดำเนินการตรวจสอบกระบวนการนำเข้าไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อสุ่มตรวจสอบบัญชีคุมสินค้าแสดงปริมาณการได้มา ปริมาณการใช้รายวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับข้าวสารเก็บไว้ ณ  สถานที่เก็บ
ภาพ/ข่าว ต้อย​  รอบ​รั้ว​ ภูธร

ขับเคลื่อนโดย Blogger.