Header Ads

 ภาพทุ่งนาที่กำลังจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตเต็มไปด้วยน้ำ ต้นข้าวที่กำลังออกรวงใหญ่สวยงาม ยืนต้นแช่น้ำทั้งทุ่ง ตอนนี้สิ่งที่ชาวนากังวลคือปริมาณน้ำที่มีจำนวนมาก เกิดจากการพังทลายของทำนบกั้นน้ำหลายจุดไม่ว่าจะเป็นทำนบวังใหญ่ ทำนบน้ำสาด นางมานพ โลหะเวช ที่มีผืนนาอยู่ใกล้วัดห้วยด้วน ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ได้เล่าให้ฟังว่า หากภายใน2 สัปดาห์ น้ำยังไม่ลดหรือมีฝนตกซ้ำ คาดว่านาข้าวจะเสียหายกันทั้งทุ่งนับพันไร่ไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้
ภาพ/ข่าว ภคพล ครองสิน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.