Header Ads
เชียงราย - ปธ.ธุรกิจท่องเที่ยวเชียงแสน เปิดเชียงราย ต้องปัดฝุ่นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย ให้เดินหน้า

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นายวชิระ รัศมีจันทร์ ประธานชมรมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เปิดเผยว่า จากที่มีประชุมเสวนาในคณะกรรมการ และสมาชิกชมรม หลายครั้ง ว่า จังหวัดเชียงรายของเรา หลังเปิดจังหวัดวันที่ 1 ธันวาคมนี้ เชียงรายเราควรมีโอกาสและกำหนดทิศทางในการพัฒนาแนวไหน เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ การลงทุนที่เงียบมา 2 ปีให้ฟื้นตัวได้


นายวชิระ กล่าวว่า ในชมรมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว อ.เชียงแสน มีถึง 130 ราย มีทั้งธุรกิจ โรงแรม ห้องพัก ร้านอาหาร  ร้านค้า โฮมสเตย์ เรือท่องเที่ยว ขนส่งเอกชน และธุรกิจนวดแผนโบราณ  ต่างมองว่าการประกาศให้จังหวัดเชียงราย เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มี อ.แม่สาย อ.เชียงแสน และ อ.เชียงของ ที่ผ่านมาไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง หรือเศรษฐกิจภาพรวมดีขึ้น  หลังจากนี้ไป อำเภอเชียงแสน ที่มี

ศักยภาพการท่องเที่ยว ระบบขนส่งระหว่างประเทศทางน้ำเชื่อมกับทางบกทางอากาศ สนามบินนานาชาติ ท่าเรือเชียงแสน ศูนย์กระจายสินค้า ไปยัง ประเทศลาว เมียนมา และจีน เชียงแสนมีศักยภาพทางด้านพื้นที่ติดต่อประเทศชายแดนลาว เมียนมา เชื่อมต่อจีนตอนใต้ ทั้งมีหน่วยงานองค์กรด้านความมั่นคง  และองค์กรระหว่างประเทศให้ความสำคัญกับจังหวัดเชียงราย รัฐบาลควรใช้โอกาสนี้กำหนดเป็นพื้นที่พิเศษทางการเงิน และการท่องเที่ยว เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวนักลงทุน ความมั่นคงของประเทศ และประชาชนในพื้นที่ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน การพัฒนาระบบการเงินแบบประเทศสวิตเซอร์แลนด์โมเดล หรือ สิงคโปร์โมเดล หรือ ฮ่องกงโมเดล 

นายวชิระ กล่าวอีกว่า ทางชมรมผู้ประกอบการฯ มองว่าการเจริญเติบโตของเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำ ของกลุ่มจีน ในพื้นที่เมืองต้นผึ้ง สปป.ลาว ตรงข้ามกับอำเภอเชียงแสนก้าวไปยังรวดเร็ว และพร้อมกับการก่อสร้างสนามบินที่รุดหน้าอย่างมาก  อำเภอเชียงแสนจะนิ่งไม่ได้ เราเห็นควรมีการจัดตั้ง One Stop Service VISA ระหว่างประเทศไทย สป.จีน เมียนมา สปป.ลาว ในจังหวัดเชียงราย เพื่ออนุมัติเรื่อง VISA การผ่านแดนจากนักท่องเที่ยวมาจากประเทศพื้นที่อื่นๆ เช่น ยุโรป อเมริกา ตะวันออกกลาง ออสเตรเลีย เป็นต้นที่จะสามารถทำจุด One Stop Service VISA ในเขตพื้นที่ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ( GMS )ให้มีการทดลองใช้ในการจัดตั้งศูนย์ขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้ข้อมูล การเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล ประสานงานต่างๆเรื่องการผ่านแดนทั้งเรื่องคนและรถ ความปลอดภัย ความมั่นคง สามารถสร้างรายได้ให้กับธุรกิจในจังหวัดเชียงราย และสนับสนุนการเกิดการลงทุน ในพื้นที่ท่องเที่ยวพิเศษจังหวัดเชียงราย


การทำเขต Free VISA การเดินทางไปเที่ยวยังพื้นที่เชียงราย โดยผู้ที่ถือเพียงพาสปอร์ต (Passport) นั้นสามารถเดินทางไปเที่ยวได้แบบที่ไม่จำเป็นจะต้องใช้วีซ่า เพียงแค่เตรียมพาสปอร์ต จองตั๋วเครื่องบิน และโรงแรมให้เรียบร้อย เท่านี้ก็สามารถเดินทางไปได้แล้ว หรือ การขอวีซ่าแบบกลุ่มคณะ หรือ ขอยกเว้นค่าธรรมเนียม หรือ การอนุมัติที่หน้าด่าน (Visa on Arrival) ทางบก เรือ อากาศ สำหรับนักท่องเที่ยว หรือ นักลงทุน หรือ ผู้ป่วยที่ต้องการรักษา ที่มายังพื้นที่เขตท่องเที่ยวพิเศษจังหวัดเชียงราย ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนา Single Visa ASEAN ในอนาคต เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวข้ามแดนเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ เช่น คาราวานท่องเที่ยว Cross Rally 4 Country เส้นทางท่องเที่ยวห้าเชียง ทั้งนี้จังหวัดเชียงรายและอำเภอเชียงแสน จะต้องส่งเสริมผลักดันการท่องเที่ยวร่วมภาคเอกชนให้ขับเคลื่อนไปอย่างต่อเนื่อง  จะทำให้เศรษฐกิจโดยรวมในพื้นที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน


  ปัญธิพงศ์  ศิริโชคธนากูล / จ.เชียงราย

ขับเคลื่อนโดย Blogger.