Header Ads
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ติดตามความพร้อมในการจัดงานวันกองทัพเรือ ภายใต้กรอบ รวมใจภักดิ์ รักษ์ชาติ ราษฎร์ศรัทธา เพื่อให้เป็น “กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ”


วันที่ 17 พ.ย.64 พล.ร.อ.สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการจัดงานวันกองทัพเรือ ติดตามความพร้อมในการเตรียมการจัดงานวันกองทัพเรือประจำปี 2564 ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ โดยมี พล.ร.ท.ก้องเกียรติ  สัจวุฒิ รองเสนาธิการทหารเรือ ประธานอนุกรรมการจัดงานรับรองวันกองทัพเรือให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ผช.ผบ.ทร. ได้ชมการซักซ้อมขั้นตอนของกิจกรรมในห้องเจ้าพระยา ที่สำคัญประกอบด้วย

- การมอบรางวัลบุคคลดีเด่นกองทัพเรือ

- การมอบรางวัลแก่ผู้ทำประโยชน์ให้แก่กองทัพเรือ

 - การแสดงของกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ 

- ภาพยนตร์สารคดี เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี 2564 “LUCKY:Beyond the sea in my sight”

โดยการสื่อสารผ่านกิจกรรมทั้งหมดภายใต้กรอบแนวคิด รวมใจภักดิ์ รักษ์ชาติ ราษฎร์ศรัทธา ตามเจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารเรือ เพื่อให้เป็น “กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ” โดยจะทำการถ่ายทอดกิจกรรมผ่าน Facebook Fanpage:Royal Thai Navy ในวันที่ 19 พ.ย.64 อีกด้วย 

วันที่ 20 พฤศจิกายนของทุกปี ถือเป็นวันสำคัญยิ่งของกองทัพเรือ ด้วยเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดโรงเรียนนายเรือ ณ พระราชวังเดิม ธนบุรี เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2549 กองทัพเรือจึงได้ถือเอาวันมิ่งมงคลนี้เป็น “วันกองทัพเรือ”  

สำหรับในปีนี้วันที่ 20 พฤศจิกายน ตรงกับวันเสาร์ ดังนั้นเพื่อให้เกิดความสะดวกในการจัดงาน กองทัพเรือได้อนุมัติให้จัดงานวันกองทัพเรือในวันศุกร์ที่ 19 พ.ย.64๑๙ โดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฯ ได้เตรียมการจัดงานให้เป็นไปอย่างสมเกียรติภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 

สำหรับในพื้นที่ส่วนกลาง ได้กำหนดให้มีกิจกรรม ประกอบด้วย

- การทำบุญตักบาตร ณ ลานหน้าอาคาร กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม 

- พิธีสักการะและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่ กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม และวังนันทอุทยาน 

- พิธีสงฆ์และพิธีทักษิณานุประทาน ณ ท้องพระโรงพระราชวังเดิม และการรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ

รูปแบบการจัดงานของหน่วยกองทัพเรือในพื้นที่ต่างจังหวัด ได้กำหนดให้หน่วยรับผิดชอบหลักแต่ละพื้นที่จัดพิธี ประกอบด้วยการทำบุญตักบาตร , การแถวของกำลังพลเพื่อรับฟังสารจากผู้บัญชาการทหารเรือ , พิธีสงฆ์และพิธีทักษิณานุประทาน รวมทั้งการจัดอาหารกลางวันให้แก่ผู้ร่วมพิธี ส่วนจำนวนกำลังพลที่จะเข้าร่วมพิธีและกิจกรรมนั้น ให้เป็นไปตามสถานการณ์และข้อกำหนดของแต่ละพื้นที่
ภาพ/ข่าว  สมนึก เชื้อสนุก

ขับเคลื่อนโดย Blogger.