Header Ads

 


ชลบุรี - ท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน วัดนาลิกวนาราม(วัดตะเคียนเตี้ย)


ที่วัดนาลิกวนาราม(วัดตะเคียนเตี้ย) ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เรือเอกกานต์ เมนะรุจิ  รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย ร้อยตำรวจเอก ธนาบดี ธูปเทียนรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง, นางสิริมา กีรตยาคม  นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย และตัวแทนพนักงาน ได้ร่วมกันถวายเงิน และร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2564  เพื่อสมทบทุนบูรณะอุโบสถ และถาวรวัตถุภายในวัดฯ

สำหรับกิจกรรมทอดกฐินสามัคคีดังกล่าว เริ่มตั้งแต่การตั้งองค์กฐิน ขบวนแห่ องค์กฐิน วนรอบพระอุโบสถ ก่อนที่จะแห่ขึ้นมายังศาลาวัด เพื่อทำพิธีถวายองค์กฐิน แด่พระสงฆ์ โดยมียอดรวมทั้งสิ้น จำนวน  2,003,283 บาท แยกเป็น ท่าเรือแหลมบัง 208,100 บาท ซึ่งทางวัด มีความประสงค์จะนำเงินกฐินดังกล่าวไปทำนุบำรุงบูรณะซ่อมแซมถาวรวัตถุภายในวัด ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน อีกทั้งยังเป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนา ตลอดจนสืบสานประเพณี และวัฒนธรรมทอดกฐินของท้องถิ่นที่ดีงามให้ดำรงอยู่คู่สังคมไทยต่อไป

สัมภาษณ์ : ร.ต.อ.ธนาบดี ธูปเทียนรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ท่าเรือแหลมฉบัง


ภาพ/ข่าว ยืนยงค์ ยินดีทรง

ขับเคลื่อนโดย Blogger.