Header Ads

 


ชุมพร - เปิดเรียนออนไลน์ วันแรก ภาคเรียนที่ 2 ปี 2564 ชาวบ้าน ผู้ปกครองนักเรียนตำบลวังไผ่ ขับไล่ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564  เวลา 10.00น ที่โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม นายศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 1 เข้าพบ  ชาวบ้าน ผู้ปกครองนักเรียนตำบลวังไผ่ ที่มาชุมนุมเรียกร้อง ขับไล่ นางสาวอรวรรณ น้อยมุข ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม ให้ออกไปจากโรงเรียน นั้น เนื่องจากไม่ได้พัฒนาโรงเรียน ไม่สัมพันธ์ชุมชน การเงินไม่ชัดเจน จำนวนนักเรียนน้อยลง ไม่เปิดห้องสมุดชุมชน และสนามกีฬาของชุมชน และเรื่องต่างๆ ให้ ออกไปจากโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่มโดยด่วนที่สุด ไม่เอาการบริหารงาน ของนางสาวอรววณ น้อยมุข ออกจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม

     จากกรณีดังกล่าวนายศักดิ์สิทธิ์ แร่ทองจึงขอเข้าประชุมกับชาวบ้าน ผู้ปกครองนักเรียนตำบลวังไผ่  ที่เดินทางมากันในวันนี้เพื่อหารือปรึกษาถึงข้อเท็จจริงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและรับปากกับพี่น้องประชาชนจะดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับทุกๆฝ่ายโดยเร็วเพื่อที่โรงเรียนและชุมชนจะได้อยู่รวมกันได้อย่างมีความสุขและปลอดภัยต่อไป

ธนากร โกศลเมธีรายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514


ขับเคลื่อนโดย Blogger.