Header Ads

 


ทีมประมงปราจีนบุรีร่วมกับอำเภอบ้านสร้าง :ตรวจสอบปรากฎการณ์ปลาลอยหัวในคลองบางหอย

 
   วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12.20 น. ณ คลองบางหอย ม.7 ต.บางเตย อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี

    นายปิติพร นิลพัฒน์ รักษาราชการประมงจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยนางกัตติกา ตูวิเชียร ประมงอำเภอบ้านสร้าง และนายธัญญา พรมมา เจ้าพนักงานประมง สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี ลงพื้นที่ อ.บ้านสร้าง หลังจากได้รับเรื่องจากนายเกรียงไกร ปัญญาพงศธร นายอำเภอบ้านสร้าง ว่ามีประชาชนพบปลาลอยหัวจำนวนมากบริเวณคลองบางหอย

    จากการตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้ำเบื้องต้น พบว่า ค่าออกซืเจนที่ละลายในน้ำ (DO) ต่ำมาก มีค่าเท่ากับ 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งอยู่ในช่วงวิกฤตและเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำภายในคลอง พบว่ามีปลาลอยหัว กระโดดขึ้นมาบนผิวน้ำจำนวนมาก ทั้งปลาขนาดเล็กและปลาใหญ่จำพวก ปลาแขยง ปลากด ปลาสังกะวาด ปลาตะเพียน และพบซากปลาจำนวนเล็กน้อยลอยอยู่ในคลอง 

    นายฉัตรชัย เข็มทอง ผู้ใหญ่บ้าน ให้ข้อมูลว่า เป็นปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี ปัญหาน้ำเสียนี้เกิดจากน้ำทุ่งนา รากหญ้าและซังข้าวเน่า โดยเฉพาะถ้ามีน้ำท่วมจะยิ่งทำให้น้ำเน่าเสีย ปลาลอยตายเป็นจำนวนมาก วิธีแก้ปัญหา คือ ขอให้เขื่อนขุนด่าน ซึ่งตั้งอยู่ จ.นครนายก ปล่อยน้ำดีมาไล่ให้เจือจางที่ประตูระบายน้ำคลองบางหอย และการเปิดน้ำแรง ๆ เป็นฝอยก็ช่วยเพิ่มออกซิเจนได้อีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ได้รายงานให้คณะทำงานแก้ปัญหาน้ำเสียของจังหวัดฯ ทราบแล้ว

//////ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์087--8789225ปราจีนบุรี


ขับเคลื่อนโดย Blogger.