Header Ads

 


หารือในการแข่งขันภายใต้ชื่อฟันน้ำนมเกมส์ โดยมีคุณเอกรัตน์นาคประดิษฐ์คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นดำเนินการเรื่องการประชุม ในครั้งนี้


 วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10:00 น ที่ห้องประชุมสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม 13 สยามไทยเมืองทองธานีจัดประชุมทีมฟุตบอลเด็กอายุไม่เกิน 12 ปีประเภท 7 คนที่จะทำการแข่งขันจำนวน 10 ทีมเพื่อปรึกษาหารือในการแข่งขันภายใต้ชื่อฟันน้ำนมเกมส์ โดยมีคุณเอกรัตน์นาคประดิษฐ์คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นดำเนินการเรื่องการประชุม ในครั้งนี้


ทีมข่าว 13 สยามไทยรายงานขับเคลื่อนโดย Blogger.