Header Ads
ลาดยาว กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอลาดยาว จังหวัด​นครสวรรค์​


วันที่ 31 ตุลาคม 25 64 เวลา 10.00 น ณ ศูนย์เงินกองทุนหมู่บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 8  ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว นายนิโรธ​ สุนทรเรขา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 6 นครสวรรค์ เป็นตัวแทนสำนักนายกรัฐมนตรี​ มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ ตำบลหนองนมวัว และตำบลสระแก้ว จำนวน 500 ชุด โดยมี  นายบรรจง โพธิวงค์ รักษาการหัวหน้าสำนักงาน ปภ.นครสวรรค์​   นายไพฑูรย์​ จันทพรต ปลัดอำเภอลาดยาวหัวหน้าฝ่าย​ความมั่นคง​ นายเจน แรงกสิกร สจ.นครสวรรค์​ นางแก้วตา มะระยงค์ เรขา.นายก อบจ.นครสวรรค์​   หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธี โดยปฏิบัติตามแนวทาง และมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

สืบเนื่องจากอิทธิพลของพายุ

"เตี้ยนหมู่" ทำให้เกิดประสบอุทกภัย ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2564

และจังหวัดนครสวรรค์ ได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติ

กรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) จำนวน 11 ตำบล 111 หมู่บ้าน 3,390 ครัวเรือน

พื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหาย จำนวน 36,122 ไร่ ซึ่งในพื้นที่ตำบลหนองนมวัว และสระแก้ว

มีราษฎรได้รับความเดือดร้อน จากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) จำนวนหลายครัวเรือน พื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหาย จำนวนหลายพันไร่

ทั้งนี้ สถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอลาดยาว ยังคงน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง และมี

ผู้ประสบภัย ที่ต้องการความช่วยเหลือหลายครัวเรือน

หลังจากที่มีฝนตกติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน ในห้วงเดือนกันยายน 2564 ส่งผลให้ปริมาณน้ำในพื้นที่ต่างๆในพื้นที่อำเภอลาดยาวไหลเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายหลายหลังคาเรือน และพื้นที่ทางการทางการเกษตรได้รับความเสียหายหลายพันไร่ ซึ่งในปัจจุบันสถานการณ์ได้คลี่คลายและกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว แต่ยังคงมีบางพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขัง เนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ

ดังนั้น กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย มอบให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ดังกล่าว


ภาพ/ข่าว ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​

ขับเคลื่อนโดย Blogger.