Header Ads
"กองทัพเรือ จัดกำลังพลช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นริมแม่น้ำเจ้าพระยาพื้นที่ฝั่งธนบุรี"


จากเหตุการณ์น้ำทะเลหนุนสูงพร้อมกับการระบายน้ำเหนือ  ทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น  ประชาชนที่มีที่พักอาศัยริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบของน้ำท่วมเป็นอย่างมาก พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ  มอบหมายให้ พลเรือเอก เถลิงศักดิ์ ศิริสวัสดิ์  เสนาธิการทหารเรือ ในฐานะ เสนาธิการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ สำรวจเและเยี่ยมเยียน พร้อมสอบถามความต้องการในเรื่องการให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆของพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ฝั่งธนบุรี ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำเอ่อล้นสูงในครั้งนี้ 

กองทัพเรือ โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ ได้จัดกำลังพลจิตอาสา และกำลังพลจากศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ฐานทัพเรือกรุงเทพ เข้าทำการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ชุมชนต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบ พร้อมจัดชุดช่วยเหลือและเฝ้าระวังน้ำท่วมในพื้นที่ฝั่งธนบุรี จำนวน 15 ชุด ได้แก่ บริเวณท่าเรือยายเผือก โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก เขตบางกอกใหญ่ , ชุมชนบ้านบุ ซอยจรัญ 32 เขตบางกอกน้อย , บริเวณท่าเป๊ปซี่ ถึง ท่าดินแดง จำนวน 3 ชุด และชุมชนวัดสุวรรณ ชุมชนเจริญนคร เขตคลองสาน , บริเวณสะพานกรุงธน จำนวน 2 ชุด , ท่าเรือวังหลัง และท่าเรือศิริราช จำนวน 2 ชุด , ชุมชนวังพระองค์เจ้าพร้อม ซอยจรัญสนิทวงศ์ 66/1 , ชุมชนวัดน้อยใน ซอยชัยพฤกษ์ 22 ตลิ่งชัน และชุดพร้อมรับสถานการณ์เพิ่มเติมอีกจำนวน 2 ชุด ซี่งกำลังพลได้พร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆ อาทิ การวางแนวกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วม การขนย้ายของขึ้นที่สูง และการช่วยทำความสะอาดตามบ้านเรือน โดยจะปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ และกองทัพเรือเตรียมแผนฟื้นฟูและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ ประกอบด้วย การสำรวจความเสียหาย ทำความสะอาดพื้นที่ให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ รวมถึงการให้ความช่วยเหลืออื่นๆ อาทิ ด้านการแพทย์ การซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ยานพาหนะ การแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค เป็นต้น


ภาพ/ข่าว  สมนึก เชื้อสนุก

ขับเคลื่อนโดย Blogger.