Header Ads

 


สุรทิน พิจารณ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปไตยใหม่ นางแพงศรี พิจารณ์ เหรัญญิกพรรคและเลขาประจำกรรมาธิการติดตามงบประมาณสภาผู้แทนราษฎร และนายวีระพงษ์ ขวัญเมือง ที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการศึกษาและติดตามงบประมาณ
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2564 สส สุรทิน พิจารณ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปไตยใหม่ นางแพงศรี พิจารณ์ เหรัญญิกพรรคและเลขาประจำกรรมาธิการติดตามงบประมาณสภาผู้แทนราษฎร และนายวีระพงษ์ ขวัญเมือง ที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการศึกษาและติดตามงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรได้เดินทางมาวัดโพสพผลเจริญพื้นที่ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เพื่อเพื่อนร่วมงานทอดกฐินในครั้งนี้ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่ได้เดินทางมาร่วมทำบุญในครั้งนี้เป็นจำนวนมากโดยภายในงานมีจัดโรงทานจำนวนหลายร้านเพื่อบริการให้แก่พี่น้องประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานได้รับประทานอาหารและเครื่องดื่มโดยภายในงานมีการตรวจคัดกรองเบื้องต้น โดยประชาชนที่มาร่วมงานได้ให้การร่วมมือเป็นไปอย่างเรียบร้อยและเป็นระเบียบซึ่งในเวลาต่อมาทางทีมข่าวได้สัมภาษณ์ท่านสส สุรทิน พิจารณ์ ถึงประเด็นเรื่องการเปิดประเทศ


cr.กตตน์ชยณัฐ เหลียวตระกูลขับเคลื่อนโดย Blogger.