Header Ads
กรมการค้าภายในเปิดหมู่บ้านทำมาค้าขึ้นบ้านจงเจริญสร้างความเข้มแข็งท้องถิ่น


วันนี้(20 พฤศจิกายน 2564) ที่วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ผ้าทำด้วยมือบ้านจงเจริญ ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย นางณัฐพร  มหาไพบูลย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดหมู่บ้านทำมาค้าประจำปี 2564 มี นางสาวจันทร์ธิดา กลัมพากร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาตลาดท้องถิ่น ตัวแทนจากกรมการค้าภายใน ร่วมเปิด มีนางวิไล  นาไพวรรณ์ ผู้นำกลุ่มชุมชนผลิตภัณฑ์ผ้าทำด้วยมือบ้านจงเจริญและสมาชิกกลุ่มจำนวนมากให้การต้อนรับ

วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ผ้าทำด้วยมือบ้านจงเจริญ เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี2548โดยผลิตภัณฑ์ผ้าทำด้วยมือชิ้นแรกที่ผลิตคือตุ๊กตาไหมผมและพัฒนากลุ่มมาเรื่อยๆ จนมาทำผ้าปักมือโดยได้รับการส่งเสริมจากเกษตรอำเภอ พัฒนาชุมชนจากสถานศุชึกษาอาทิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นต้น ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 จากวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดเชียงรายและยังได้รับรางวัล “ยังดีไซน์คอนเทสต์” ของกรมพัฒนาชุมชนและล่าวุดได้รับการคัดเลือกจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ด้วยการส่งเสริมโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย อีกด้วย

นางณัฐพร   กล่าวว่า โครงการหมู่บ้านทำมาค้าขึ้น เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2560 จนปัจจุบันมีหมู่บ้านภายใต้โครงการถึง 32 แห่ง ล่าสุดในปีนี้มีหมู่บ้านที่ร่วมโครงการเพิ่มขึ้นอีก 7 แห่ง โดยกรมการค้าภายในจะฝึกอบรมให้กับผู้เข้าร่วมโครงการในด้านประกอบธุรกิจเพื่อให้วิสาหกิจชุมชนสามารถเรียนรู้ในเรื่องการจัดทำบัญชี การเป็นผู้ประกอบการและการเป็นนักการตลาดทั้งให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อยกระดับเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนสามารถจำหน่ายในร้านค้าระดับพรีเมียม ทั้งมีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และแบรนด์สินค้าของหมู่บ้านให้คงความเป็นเอกลักษณ์และเป็นที่รู้จัก ประการสำคัญมีการเชื่อมโยงทั้ง Online และ Offline  ซึ่งในยุคปัจจุบัน มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 การใช้ช่องทางออนไลน์จึงมีความสำคัญมาก ที่ผ่านมาเราได้จัดการอบรมให้กับสมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในการแนะนำว่าวิธีการลงรูป การโพสต์ถ้อยคำอย่างไรที่จะดึงดูกความสนใจของลูกค้า ปีที่ผ่านมาวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ผ้าทำด้วยมือบ้านจงเจริญ มีความก้าวหน้าอย่างมาก ระยะ 3 เดือนที่ผ่านมามียอดการขายกว่า 300,000 บาท การส่งเสริมของกรมการค้าภายในจะเป็นไปอย่างต่อเนื่องหมู่บ้านละ 3 ปี เพื่อให้หมู่บ้านที่ร่วมโครงการมีความเข็มแข็ง มีรายได้ อาชีพอย่างยั่งยืน ซึ่งประกอบธุรกิจด้วยตนเอง 

ภาพ/ข่าว จักรภัทร แสนภูธร - รมณ ภัทรทองศักดิ์


ขับเคลื่อนโดย Blogger.