Header Ads

 


เชียงราย - ทหาร ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.37 จัดกำลังพล ร่วมกับประชาชนในชุมชนวัดฮ่องลี่ ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ วัดเม็งราชมหาราช

เมื่อวันที่ 2 พฤษจิกายน 2564 09.00น.  ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.37 จัดกำลังพล จอส.พระราชทาน มทบ.37 จำนวน 10 นาย, รถบรรทุกจำนวน 1 คัน และรถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน ร่วมกับประชาชนชุมชนวัดฮ่องลี่ ซึ่งเป็นชุมชนรอบค่าย จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดวัดเม็งราชมหาราช ปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้มีความสะอาด อีกทั้งถวายเป็นพระราชกุศล วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 วันที่ 25 พ.ย.64 ณ วัดเม็งรายมหาราช อ.เมือง จว.ช.ร. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน ทั้งนี้ การดำเนินการพิธีดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


ปัญธิพงศ์  ศิริโชคธนากูล / จ.เชียงราย

ขับเคลื่อนโดย Blogger.