จังหวัดน่านจัดกิจกรรม “Kick Off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ สร้างความมั่นใจร่วมกัน”        วันนี้ (4 ต.ค. 64) เวลา 09.00 น. ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านและโรงพยาบาลน่าน จัดกิจกรรม “Kick Off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ สร้างความมั่นใจร่วมกัน” ของจังหวัดน่าน เพื่อสร้างความมั่นใจต่อการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กและเยาวชน จังหวัดน่าน ต่อสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 โดยมี ดร.ณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน นายแพทย์วรินทร์เทพ เชื้อสำราญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนและเยาวชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนวันนี้ จำนวน 72 คน 


        ดร.ณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน กล่าวว่า วันนี้เป็นการ Kick Off ฉีดวัคซีนให้กับเด็กและเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ 12-18 ปี บริบูรณ์ ซึ่งเป็นโครงการของรัฐบาลที่ได้ดำเนินการ วัคซีนจะมาในล็อตแรกช่วงวันที่ 4-17 ตุลาคม 2564 ล็อตที่สองอีก 50 เปอร์เซ็น จะนำเข้ามาช่วงวันที่ 18- 22 ตุลาคม 2564 ขณะนี้ล็อตแรกของจังหวัดน่านได้มาถึงแล้ว ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งหน่วยงานของการทำงานในการเตรียมรับวัคซีนเป็นการทำงานร่วมกันของระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานจัดการศึกษาและกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการฉีดวันซีน Kick Off วันนี้จะเป็นนักเรียนของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร (เทศบาลบ้านพระเนตร) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัคซีนที่ได้รับคือไฟเซอร์ ล็อตแรกจำนวน 12,000 โดส ซึ่งการบริหารวัคซีนทั้งจังหวัดคณะกรรมการด้านการศึกษากับคณะกรรมการจัดสรรควัคซีนจะมีการประชุมในวันพรุ่งนี้ร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง ที่จะบริหารวัคซีนไปสู่นักเรียน ขอให้ผู้ปกครองได้ให้ความมั่นใจให้บุตรหลานได้รับวัคซีนเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียน นักศึกษา และให้ความมั่นใจเพื่อดำเนินการจัดการเรียนการสอนของคุณครู และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดน่านต่อไป ขอให้ผู้ปกครองช่วยดูแลหลังจากฉีดวัคซีนในวันนี้ไปแล้วมีผลข้างเคียงประการใดให้รีบแจ้งคุณหมอ หรือปรึกษาคุณครูหรือผู้เชี่ยวชาญ


ชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล ถ่ายภาพ

พัชรินทร์ญา ละมัยกุล รายงาน


ขับเคลื่อนโดย Blogger.