จังหวัดสมุทรปราการจัดกิจกรรม "Kick Off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม" วันนี้ (4 ตุลาคม 2564) เวลา 13.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายศุภมิตร ศิรกัณฑะมากุล ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ นายแพทย์นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมตรวจเยี่ยมกิจกรรม "Kick Off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม" ณ โรงพยาบาลสมุทรปราการ เพื่อเป็นการเริ่มต้นในการฉีดวัคซีน (Pizer) สำหรับกลุ่มเป้าหมาย นักเรียน นักศึกษา อายุระหว่าง 12 - 18 ปี ที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า เป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข ได้สร้างความเข้าใจในการฉีดวัคซีน เพื่อผ่อนคลายความกังวลให้กับผู้ปกครอง โดยการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้ปกครองเกิดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของวัคชีน รวมถึงวิธีการปฏิบัติก่อนและหลังการฉีดวัคซีน ได้แก่การจัดทำคลิปวีดีโอของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญส่งไปยังโรงเรียนต่างๆ ประกอบกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดประชุมออนไลน์สื่อสารสร้างความเข้าใจ แก่สถานศึกษา ผู้ปกครอง จากการดำเนินการอย่างต่อเนื่องทำให้ผู้ปกครอง

เกิดความเข้าใจและได้แสดงความประสงค์ให้นักเรียนฉีดวัคนมากกว่าร้อยละ 85 โดยจังหวัดสมุทรปราการได้รับการจัดสรรวัคซีนในรอบแรก จำนวน 35,820 โดส ซึ่งในวันนี้เป็นการฉีดวัดซีนให้กับนักเรียนโรงเรียนปทุมคงคาสมุทรปราการ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -6 จำนวน 994 คน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.