กรมน.พร้อมเคียงข้างประชาชนในทุกโอกาสเราคนไทยไม่ทอดทิ้งกันเมื่อวันที่ 5 ต.ค.64 เวลา 9.00น.

พ.อ.สุรวิชญ์ แดงจันทร์ รองผบ.มทบ.12/รอง.ผอ.รมน.ปราจีนบุรี.พร้อมด้วยรพ.ค่ายจักรพงษ์ ,กำลังพลจิตอาสาของหน่วย และนายอำเภอนาดี ,อสม.,ส่วนราชการท้องถิ่นในพื้นที่ฯ เดินทางไปเยี่ยมและมอบชุดเครื่องอุปโภค-บริโภคแก่ผู้ป่วยติดเตียง/ผู้ยากไร้ จำนวน 5 ราย และเจ้าหน้าที่พยาบาลดูแลตรวจร่างกายเบื้องต้นพร้อมให้คำแนะนำด้านสุขภาพ เชิญชวนให้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ หมู่ 3 บ้านแดง ต.นาดี อ.นาดี ในการนี้ได้ไปพบปะประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยให้กำลังใจ เน้นย้ำคนไทยเราไม่ทิ้งกัน พร้อมดูแลประชาชนและได้มอบชุดเครื่องอุปโภค-บริโภคจำนวน 30 ชุดเพื่อแจกจ่ายบรรเทาความเดือนร้อนจากสถานการณ์ฯต่อไป ณ ศาลาประชาค มหมู่บ้าน ม.15 บ้านสันติสุข ต.นาดี อ.นาดี จังหวัดปราจีนบุรี ทั้งนี้อำเภอนาดีเป็นอำเภอสุดท้ายที่ทางผู้ว่าราชการจังปราจีนบุรีได้สั่งการให้ พ.อ .สุรวิชญ์ แดงจันทร์ เข้าเยี่ยมเยือนประชาชนและมอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียง และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด19 ซึ่งเป็นความห่วงใยจากผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีอีกด้วย ///////ข่าวอลงกรณ์ คุณกิตติทานนท์087-8789225ปราจีนบุรี

ขับเคลื่อนโดย Blogger.