Header Ads
ชุมพร - สมาคมคนไทยในฝันโดย ศูนย์บวรรักษ์ สร้างหลังคาเชื่อมห้องฉุกเฉิน และมอบอุปกรณ์ช่วยในการขนย้ายผู้ป่วยให้ รพ.สต ตำบลนาขา อ.หลังสวน จังหวัดชุมพร
     วันนี้(24 ต.ค. 64) เวลา 15.00 น.  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ รพ. สต. นาขา อ.หลังสวน จ.ชุมพร จ่าอากาศโท หญิงศิริรัตน์ พึ่งแพ เลขาฯสมาคมคนไทยในฝัน และคณะ ลงพื้นที่พร้อมมอบเงินให้ความช่วยเหลือจากสมาคมคนไทยในฝันอีกจำนวน 71000 บาท เพื่อใช้ในการก่อสร้างหลังคาลานจอดรถเชื่อมห้องฉุกเฉิน และมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยใน โครงการพัฒนาระบบบริหารด้านอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสที่ดูแลโดย ศูนย์บวรรักษ์ โดยมี นาย เชื้อ บุญมณี ประธานชมรม อสม. ต.นาขา และคณะของ รพ.สต. นาขา พร้อมด้วยสมาชิก อสม. ต.นาขา เป็นผู้รับมอบ 

     ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหารของ รพ.สต.นาขา อ.หลังสวน จ.ชุมพร มีความเสี่ยงและอยู่ในระหว่างการกักตัว จึงมอบให้ นาย เชื้อ บุญมณี ประธานชมรม อสม. ตำบลบ้านนาขาและคณะเป็นผู้รับมอบโดย จ่าอากาศโทหญิง ศิริรัตน์ พึ่งแพ เลขาฯสมาคมคนไทยในฝันและคณะ เป็นตัวแทนผู้ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และงบประมาณในการก่อสร้างหลังคาลานจอดรถเชื่อมห้องฉุกเฉิน 

     ทางด้าน จ่าอากาศโทหญิง ศิริรัตน์ พึ่งแพ เลขาฯสมาคมคนไทยในฝัน กล่าวว่า จากสมาคมได้ส่งเจ้าหน้าลงมาสำรวจเบื้องต้นพบว่า บริเวณลานจอดรถผู้ป่วยของ รพ.สต.แห่งนี้ประสบปัญหาในกรณีที่นำผู้ป่วย เข้ามารับการรักษา รพ.สต.นาขา อ.หลังสวน จ.ชุมพร เมื่อมีฝนตกหรือแดดออกจัด ทำให้ผู้ป่วยและบุคคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยต้องประสบปัญหาระหว่างขนย้ายผู้ป่วยเป็นไปด้วยความยากลำบาก และได้รับความเดือดร้อนในช่วงที่ผ่านมา

     ดังนั้น สมาคมคนไทยในฝัน โดย ศูนย์บวรรักษ์ จึงได้ส่งเจ้าหน้าลงมาสำรวจพื้นที่ พร้อมได้เสนอให้มีการก่อสร้างหลังคาทางเชื่อมห้องฉุกเฉินและมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเช่นรถนั่งในการขนถ่ายผู้ป่วยและอุปกรณ์ป้องกันโควิด 19 ให้แก่ บุคคลากรทางการแพทย์ที่อาจจะได้รับความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ได้ ทาง สมาคมคนไทยในฝันโดย ศูนย์บวรรักษ์ จึงให้การสนับสนุนให้ความช่วยเหลือเป็นการเบื้องต้นในวันนี้

ธนากร โกศลเมธี รายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

ขับเคลื่อนโดย Blogger.