Header Ads
 เชียงราย - กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. ร่วมกับ พมจ.เชียงราย มอบถุงยังชีพ  เครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับผู้ถูกควบคุมตัวที่ OQ ร้อย.ตชด.327 จว.ช.ร. 

เมื่อวันที่  20 ตุลาคม 2564 เวลา 11.30น.   พ.อ. กิตติพล ไพรหิรัญ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.) มอบหมายให้ พ.อ.พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนฯ ร่วมกับ พมจ.เชียงราย มอบถุงยังชีพ  เครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับผู้ถูกควบคุมตัวที่ OQ ร้อย.ตชด.327 กรณีชาว สมม. จำนวน 18 คน ที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เมื่อ 17 ต.ค. 64 ที่ผ่านมา ณ สถานกักกันโรค OQ ร้อย.ตชด.327 จว.ช.ร. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


ปัญธิพงศ์  ศิริโชคธนากูล / จ.เชียงราย 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.