Header Ads

 


 ชุมพร - เร่งรัดแก้ปัญหาจราจรติดขัดถนนสายเอเชีย 41 ช่วงแยกปฐมพร เนื่องจาก งานก่อสร้างถนน และขุดคลองนาคราชวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมกับ นายณรงค์ หลักกำจร ประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร นายปิยะพงษ์ รอดศิริ นายกเทศมนตรีตำบลขุนกระทิง  นายธนากร โกศลเมธี ผู้สื่อข่าวจังหวัดชุมพร  ลงพื้นที่เร่งรัดติดตามการก่อสร้างถนนสายเอเชีย 41 ช่วงงานก่อสร้างขุดคลองนาคราช เนื่องจากการก่อสร้างดังกล่าว ทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด ช่วงแยกปฐมพร ประกอบกับเป็นช่วงวันหยุดยาวหลายวัน 

คือระหว่างวันที่ 21-24 ตุลาคม 2564 ซึ่งถนนสายเอเชีย 41 เป็นเส้นทางหลักในการลงสู้จังหวัดทางภาคใต้ 

จึงทำให้มีจำนวนรถหนาแน่น การสัญจรไม่สะดวก เนื่องจากมีการก่อสร้าง ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ รถใช้ความเร็วไม่ได้ ช่องทางจราจรมีช่องทางเดียว เกิดปัญหาการจราจรติดขัดเป็นระยะทางกว่า 1 กิโลเมตร พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อน จึงมีการร้องเรียนไปทางจังหวัด อยู่หลายครั้ง ซึ่งจังหวัดชุมพรได้ลงมาติดตามจากผู้รับเหมา 

อย่างต่อเนื่อง แต่ปัญหาดังกล่าวไม่มีความคืบหน้า ไม่ได้รับการแก้ไข 


 นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า จากกรณีปัญหาการสัญจรติดขัด บนถนนสายเอเชีย 41 ช่วงแยกปฐมพร พี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับความเดือดร้อน เป็นผลมาจากโครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดชุมพร ซึ่งมีการดำเนินการก่อสร้างขุดคลองนาคราช และจะเกี่ยวข้องกับถนนเอเชีย 41 

ที่จำเป็นต้องสร้างโอเวอร์ครอสข้ามคลอง ขณะเดียวกันก็ต้องก่อสร้างถนนควบคู่กันไป โดยจังหวัดชุมพรทราบ

ถึงปัญหาดังกล่าว พร้อมได้สั่งการให้ดำเนินการแก้ไข และติดตามอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังเข้าใจถึงปัญหา

ว่าติดอยู่ในช่วงฤดูฝน การดำเนินการแก้ไขเป็นเรื่องยาก แต่พอได้ลงพื้นที่ก็ทราบสาเหตุแท้จริง เกิดจากการที่

เครื่องไม้เครื่องมือ เครื่องจักรกล ร่วมถึงกำลังคนไม่เพียงพอ แสดงถึงการแก้ปัญหาที่ไม่จริงจัง และในครั้งนี้ได้ลงพื้นที่ เพื่อเร่งรัดผู้ที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยได้สั่งการให้ แขวงการทาง ระดมกำลังคน และเครื่องมือ ในการช่วยอำนวยความสะดวก เร่งระบายรถออกให้เร็วที่สุด พร้อมกับประสานกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงแนะนำเส้นทาง ให้รถที่มาจากกรุงเทพฯ มุ่งลงสู้จังหวัดภาคใต้ เลี่ยงถนนช่วงแยกปฐมพรโดยใช้เส้นทางเลี่ยงเมือง บริเวณตำบลนากระตาม เพื่อเข้าสู่เส้นทาง ถนนสาย จ และออกถนนสายหลักเอเชีย 41 เพื่อแก้ปัญหา ที่มีการสัญจรหนาแน่น  นอกจากนี้ได้เร่งรัดให้ผู้รับเหมาเจ้าของโครงการนำเครื่องจักร และคนงาน ดำเนินการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกโดยด่วน สำหรับในวันนี้ ให้เร่งปรับปรุงซ่อมถนนผิวทางหินคลุก ในถนนขาล่องใต้  ให้สามารถใช้งานได้ทั้งสองช่องจราจร โดยให้แล้วเสร็จภายในวันนี้ เนื่องจากสภาพอากาศตอนนี้ไม่มีฝน จึงอยากให้เร่งดำเนินการ โดยทางผู้รับเหมารับปากว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันนี้ และในช่วงคืนนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร จะลงพื้นที่เพื่อตรวจดูระบบ ไฟส่องสว่างทั้งหมด ว่าเพียงพอหรือไม่ รวมถึงป้ายบอกทาง ชัดเจนและมีความปลอดภัยหรือไม่ อีครั้งหนึ่ง

ธนากร โกศลเมธีรายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

ขับเคลื่อนโดย Blogger.