Header Ads
 รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข ลงพื้นที่ จ.ยะลา เยี่ยมให้กำลังใจ และติดตามมาตรการป้องการการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 พร้อมมอบอุปกรณ์การแพทย์แก่บุคลากรทางการแพทย์ รพ.ยะลา วันนี้ (14 ตุลาคม 2564) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย 

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโรคโควิด - 19 ในพื้นที่จังหวัดยะลา และจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายหลังจากที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมี  

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร  เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์   

แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 นายภิรมย์ นิลทยา  ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุมร่มประดู่ ชั้น 7  

โรงพยาบาลยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา  

ในการนี้ เลขาธิการ ศอ.บต. ได้กล่าวขอบคุณรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ได้ลงมาในพื้นที่เพื่อมาเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ทุกคน และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขทุกคนที่ได้ทำงานอย่างหนัก และได้เสียสละเวลาของตัวเองในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อให้หาย เพื่อให้ทุกคนกลับสู่อ้อมกอดของครอบครัวอย่างมีความสุข เพราะสถานการณ์โควิด - 19 ภายในจังหวัดยะลา มีการระบาดในระลอกใหม่มีผู้ป่วยสะสม 37,475 ราย และเสียชีวิตสะสม 161 ราย มีผู้ป่วยนอนรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 6,027 ราย ผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้านแล้ว (สะสม) 31,287 ราย โดยพบว่า มีแนวโน้มการพบผู้ป่วยในครอบครัวและชุมชนเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังมีกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ 

โควิด - 19 อย่างไรก็ตาม รัฐบาล โดย ศอ.บต. ได้ห่วงใยประชาชนในพื้นที่อย่างมาก โดยเฉพาะประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 และประชาชนที่เดินทางกลับมาจากประเทศมาเลเซีย กว่า 32,000 คน และทุกคนคือผู้ที่ว่างงานที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 โดยที่ผ่านมา ศอ.บต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาทางช่วยเหลือ  

การลงพื้นที่ของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล ในครั้งนี้ ได้ให้ความสำคัญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดหนักในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะจังหวัดยะลาที่มีนยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงได้เดินทางลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้วยตนเอง เพื่อประชุมหารือและมอบนโยบายการแก้ไขปัญหา รวมทั้งตรวจเยี่ยมจุดฉีดวัคซีน พร้อมพบปะบุคลากรทางการแพทย์  ผู้นำชุมชน อสม. และประชาชนในแต่ละพื้นที่อีกด้วย 

จากนั้น ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 นายอนุทิน ชาญวีรกูล พร้อมคณะฯ จะลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี เพื่อพบปะพร้อมมอบนโยบายให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และ อสม. เพื่อทำความเข้าใจกับประชาชนในการเข้าถึงวัคซีนโควิด - 19 ให้ได้มากที่สุด  

ก่อนจะเดินทางต่อไปยังจังหวัดนราธิวาส เพื่อตรวจเยี่ยมสถานการณ์และจุดฉีดวัคซีนณ โรงเรียนนราสิกขลัย อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  

ภาพ/ข่าว

อับดุลหาดี  เจ๊ะยอ  จ.ยะลา


ขับเคลื่อนโดย Blogger.