Header Ads
 นครนายก - สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ส่งมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายกจำนวน 239 ราย   12 ตุลาคม 2564           ที่วัดเลขธรรมกิตติ์ ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก  สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย  ได้ส่งมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายกจำนวน 239 ราย โดยมีนายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก และนางสุวจี  ศิริปัญโญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก นายอำนาจ แย้มศิริ ปลัดจังหวัดนครนายก นางวจิราพร อมาตยกุล นายอำเภอบ้านนา ให้การต้อนรับและกล่าวขอบคุณ สำนักงานบรรเทาทุกข์ และ ทีมงานในการลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนในหลายหมู่บ้านของตำบลบางอ้อโดยทั่วหน้ากัน ทั้งนี้ตำบลบางอ้อ เป็นพื้นที่ต่ำอยู่ปลายน้ำ ทุกปีที่ผ่านมาเมื่อถึงฤดูฝน ในพื้นที่ดังกล่าวจะได้รับผลกระทบน้ำท่วนเป็นเวลานาน สร้างปัญหาความเดือดร้อนในการเดินทาง และการประกอบอาชีพประจำวัน ทางราชการทุกระดับได้ให้การช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนดังกล่าว


สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

ขับเคลื่อนโดย Blogger.