Header Ads
อ.เฉลิมชัย พร้อม พ่อเมืองเชียงราย มอบที่ดิน สร้างหอศิลป์ระดับนานาชาติ


วันที่ 14 ตุลาคม 2564 ณ ศาลาธรรม วัดร่องขุ่น ศาสตราเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ พร้อมด้วยนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และนายวรวิทย์ อร่ามรัศมีกุล ตัวแทนครอบครัวคุณทวีชัย อร่ามรัศมีกุล ผู้มอบที่ดินให้แก่สมาคมกว่าศิลปะ นายดอยธิเบศร์ ดัชนี ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์บ้านดำ  พร้อมด้วยเหล่าบรรดาศิลปินจังหวัดเชียงราย  ร่วมแถลงข่าว ในพิธีมอบที่ดินเพื่อสร้างสรรค์พื้นที่ศิลปะร่วมสมัยระดับนานาชาติ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยทางครอบครัวคุณทวีชัย อร่ามรัศมีกุล ได้มอบที่ดินที่ดิน 3 แปลง จำนวน 5 ไร่ 1 งาน 68 ตารางวา  ใกล้กับบริเวณใกล้กับสนามบินแม่ฟ้าหลวง ให้แก่สมาคมขัวศิลปะ ซึ่งจะได้นำไปสร้างเป็น หอศิลป์ ในการแสดงผลงานศิลปะของศิลปินชาวเชียงรายและนานาชาติ  เป็นที่รวมรวม ผลงานศิลปะทุกแขนง รวมทั้งร้านค้า และหมู่บ้านศิลปินเพื่อสร้างเป็น Landmark ทางศิลปะของจังหวัดเชียงราย

อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ กล่าวว่า ขอขอบคุณผู้บริจาคที่ดิน ซึ่งได้นำที่ดินที่ได้รับมอบนี้ไปจัดสรรเป็น Landmark ทางศิลปะของจังหวัดเชียงราย ในระดับนานาชาติ โดยขั้นตอนแรกจะได้ร่วมหาทุนในการก่อสร้างตึก อาคาร ซึ่งคาดว่าจะแบ่งเป็นการก่อสร้าง 2 เฟส โดยในเฟสแรกจะสร้างขึ้นมา ก่อน 1 อาคาร เพื่อรองรับ เทศกาล ศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ หรือ อาร์ต เบียนนาเล่ ซึ่งจะจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงรายในช่วงปลายปี 2565 ซึ่งจุดนี้จะสร้างเป็นหอศิลปะ ซึ่งจะมีผลงานศิลป์ของศิลปินในจังหวัดเชียงรายหมุนเวียนมาแสดง พร้อมทั้งสร้างประติมากรรม เด่นชัดบนยอดตัวตึก เมื่อลงจากสนามบินแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายสามารถมองเห็นปฏิบัติปฏิมากรรมบนยอดตึกได้อย่างเด่นชัด พร้อมกันนี้ยังมีแนวคิดในการก่อสร้างหมู่บ้านศิลปิน เพื่อให้ศิลปินที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงรายได้มาร่วม อยู่ใน Landmark นี้อีกด้วย

นายภาสกรบุญญลักษม์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายกล่าวว่า จังหวัดเชียงรายเป็นเมืองแห่งศิลปะ มีศิลปินกว่า 300 ชีวิต มีความสวยงามของศิลปะทุกแขนง ซึ่งมีความ ดีใจที่ มีผู้ที่บริจาคที่ดิน ในการสร้างขัวศิลปะแห่งใหม่ ซึ่งสามารถ สร้างเป็นศูนย์รวม งานศิลปะ สามารถรองรับนักท่องเที่ยว ที่ชื่นชอบ ด้านศิลปะ ซึ่งจะประกอบไปด้วยหอศิลป์ ร้านค้าต่างๆ รวมถึงหมู่บ้านศิลปิน เสมือนเป็น one stop service ทางศิลปะ ซึ่งเป็นการสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดอย่างแท้จริง ซึ่งจังหวัดเชียงรายพร้อมที่จะให้ความร่วมมือและสนับสนุนกับทางสมาคมขัวศิลปะ อย่างเต็มที่

ทางด้านนายวรวิทย์ อร่ามรัศมีกุล ตัวแทน คุณทวีชัย อร่ามรัศมีกุล ผู้มอบที่ดิน กล่าวว่า มีความภาคภูมิใจที่ได้มอบที่ดินจัดสรรให้แก่ทางขัวศิลปะ และจังหวัดเชียงราย ซึ่งการให้ ทำให้เกิดความสุข ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องราวที่ดี ในการร่วมพัฒนาเมืองเชียงรายไปด้วยกัน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.