Header Ads
"ตำรวจทางหลวง ห่วงใยทุกชีวิต เป็นมิตรทุกเส้นทาง"


เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ที่หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นำโดย พ.ต.ท.ณัฐกฤต กิ่งชัยภูมิ

สารวัตรตำรวจทางหลวงตาก  ร.ต.ต.นิวัติ ชาวดง หัวหน้าตู้สายตรวตำรรวจทางหลวงนครชุม พร้อมกับกำลังพลประจำหน่วยฯ ได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาของตำรวจสอบสวนกลาง ซึ่งเป็นนโยบายของ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ที่ตำรวจทางหลวงสังกัดอยู่ นำโดย  พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์นำสิ่งของเครื่องใช้ อุปโภคบริโภค ที่จำเป็นไปแจกจ่ายให้กับผู้ป่วยติดเตียง และผู้มีรายรับไม่พอกับรายจ่าย และได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบช่วงวิกฤตโควิด19 ในโครงการ"มีแล้วแบ่งปัน"โดยนำ เครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบใหักับ นายเบี้ยว เขียวสุข อายุ 82 ปี อยู่บ้านเลขที่ 48 หมู่ที่.8  ตำบลทรงธรรม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ซึ่งน้ำใจของตำรวจทางหลวงในครั้งนี้ถึงแม้มูลค่าเป็นจำนวนเงินจะไม่มากมายนัก แต่มีผลทางด้านจิตใจเป็นอย่างมากกับผู้มีรายได้น้อยเพื่อให้มีกำลังใจต่อสู้ต่อไป

"ทำทุกอย่างด้วยสำนึก เพราะเราคือ ตำรวจทางหลวง ตาก"


ภาพ/ข่าว สุเทพ อินทจันทร์

ขับเคลื่อนโดย Blogger.