สอง  ส.ส.ก้าวไกล เยี่ยมกิจการเมืองแพร่ พบระเบียบกฏหมายบีบใกล้ตาย
หลังโควิดไม่มีทางออกฟื้นเศรษฐกิจนอกจากเปิดให้ชุมชนได้ขยับสร้างกิจการท้องถิ่น พัฒนาเศรษฐกิจยุคใหม่ รังสิมันต์ชี้ ทุนใหญ่ทำอะไรก็ได้ ทุนเล็กกฎหมายขวางคือความเหลื่อมล้ำที่รัฐชอบ  


ส.ส.วิโรจน์ ยังติดไม้อนุญาตแต่ไม่แก้ระเบียบจะมีความหมายอะไร ผลิตเหล้า ตีมีด งานฝีมือผลิตผ้าหม้อห้อมถูกซ้ำเติม กฎหมายขวางหมดโอกาสก้าวหน้า  ต้องปรับแก้กฎหมาย ระเบียบควบคุมใหม่ เตรียมชงกรรมาธิการ

ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดแพร่  วันที่ 1 ตุลาคม  พรรคก้าวไกลส่งนายวิโรจน์ ลักขณาอดิสร  และนายรังสิมันต์ โรม ส.ส.ในพรรคไปดูลมหายใจเศรษฐกิจระดับชุมชนที่จังหวัดแพร่เป็นการสุ่มตรวจ เพราะการสร้างงานในระดับชุมชนเป็นปัจจัยสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิดทุเลาลง  การฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศเศรษฐกิจและทุนชุมชนเป็นทางออกที่ประเทศจะฟื้นกลับมามีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจได้อีกครั้ง

ส.ส.วิโรจน์ และ ส.ส.รังสิมันต์  เดินทางไปดูงานตีเหล็กอุตสาหกรรมทำมีด เครื่องมือการเกษตร ที่บ้านร่องฟอง  ไปดูงานวิสาหกิจชุมชนทำผ้าหม้อห้อมที่ตำบลทุ่งโฮ้ง  อำเภอเมืองแพร่ ไปดูการทำงานแปรรูปไม้สักเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่นและ กิจการสุรากลั่นชุมชนที่ ปงท่าข้าม ตำบลบ้านปง อำเภอสูงเม่น  พบว่า กิจกรรมซบเซาทั้งหมดเนื่องจากสภาพการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 มีกิจการตีเหล็กที่ยังพออยู่ได้เนื่องจากมีความต้องการเครื่องมือการเกษตรสูงขึ้นกว่าสภาวะปกติ   สภาพปัญหาที่ย่ำแย่ที่สุดคือการทำเฟอร์นิเจอร์จากไม้สัก และ การกลั่นสุราชุมชน  

เฟอร์นิเจอร์นั้นมีปัญหาทุกขั้นตอนการผลิต จังหวัดแพร่ ผลิตเฟอร์นิเจอร์แบบครบวงจร ตั้งแต่การปลูกป่าเศรษฐกิจ มีโรงงานแปรรูปไม้  โรงงานทำสิ่งประดิษฐ์  และ โรงค้าผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์  คือมีทั้งระบบต้นน้ำ กลางน้ำ และ ปลายน้ำ แต่พบว่าอยู่ภัยใต้กฎหมายที่ยุ่งยาก ตั้งแต่การตัดไม้จากสวนป่า  ผ่านกระบวนการควบคุมแม้จะมีกฎหมายตัดไม้หวงห้ามได้แล้วแต่ไม่มีการแก้กฎหมายลูกที่เป็นระเบียบการทำไม้ การออกใบอนุญาตการทำเฟอร์นิเจอร์ ใบอนุญาตร้านค้า และการขนย้าย   

ส่วนกิจการผลิตสุรากลั่นชุมชน  ซึ่งถือว่าเป็นระเบียบและกฎหมายที่ล้าหลังมาก ที่สำคัญเป็นกฎหมายที่บีบผู้ประกอบการรายย่อยให้ทำงานได้ยาก มีระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบการมาก เป็นการเอื้อให้ทุนใหญ่ได้ผลิตแต่เพียงผู้เดียว ผู้ประกอบการสุราในชุมชนต้องเผชิญกับการตรวจเข้มมีการถูกปรับแบบหมดเนื้อหมดตัว  รายที่เข้าไปดูพบว่า เมื่อวันที่ 27 กันยายน เพิ่งไปเสียค่าปรับมา 20,000 บาท เนื่องจากทำบัญชีผิดระเบียบ และพร้อมจะประเมินว่ามีการจำหน่ายเถื่อน จำหน่ายเกินโควต้า และมีอำนาจสั่งเรียกภาษีย้อนหลังจากการประเมินอีกด้วย

นายรังสิมันต์ โรม กล่าวว่า กลุ่มทุนใหญ่จะทำอย่างไรก็ได้ แถมมีเงินอุดหนุนให้หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นรางวัลนำจับ พร้อมทั้งการจับกุมแต่ละครั้งการปรับในจำนวนมากนั้นนำเข้ารัฐไม่มากส่วนใหญ่เป็นของผู้ที่นำจับ  เมื่อเป็นเช่นนี้ทำให้ในตลาดไม่เห็นคู่แข่งขัน เพราะไม่มีรายย่อยรายได้โตได้  ตรงนี้คือความเหลื่อมล้ำที่ต้องเร่งแก้ไขโดยเร่งด่วน  ซึงหลังปัญหาโควิดการฟื้นฟูประเทศเศรษฐกิจฐานรากถือเป็นเรื่องสำคัญ

นายวิโรจน์ ลักขณาอดิสร  กล่าวว่า ทุกเรื่องจะต้องนำปัญหาเข้าไปสู่กรรมาธิการแต่ละประเด็น เพื่อให้ทราบเรื่องและร่วมกันวางแผนแก้ไข  โดยเฉพาะเรื่องของสุรากลั่นชุมชน และ กิจการเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ถือว่าอาการหนักมากต้องเร่งแก้กฎหมายในระยะยาวและเฉพาะหน้าต้องทำอย่างไรให้เกิดข้อยกเว้นให้กับผู้ประกอบการายย่อยอย่างเป็นธรรม ซึ่งในประเทศเกาหลีมีการพัฒนากฎหมายแก้ไขจนทำให้ผู้ประกอบการในชุมชนสามารถเติบโตได้ กฎหมายจะต้องเป็นตัวทำให้กิจการเจริญไม่ใช่เป็นตัวขวางไม่ให้เกิดกิจการ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้ประกอบการทุกพื้นที่ที่ ส.ส.พรรคก้าวไกลไปเยี่ยมต่างแสดงความพอใจ ว่า การมีฝ่ายการเมืองเข้ามาช่วยเป็นปากเสียงให้ในการแก้ปัญหา อาจส่งผลไปถึงโอกาสใหม่ๆ หลังการระบาดของไวรัสโควิด19ชะลอลง  แต่ก็อาจมีผลทำให้ผู้ประกอบการถูกเข้มงวดขึ้นกว่าเดิม อย่างไรก็ตามการมารับฟังปัญหาแล้วควรนำไปปฏิบัติโดยเร่งด่วนก่อนที่ผู้ประกอบการจะถูกเพิ่มมาตรการให้หนักขึ้นจากการสื่อสารกับ ส.ส.ฝ่ายค้านในสภา

ภาพ/ข่าว

ราเชนทร์ โชติถนอมกิจ

ผู้สื่อข่าว แพร่ รายงาน


ขับเคลื่อนโดย Blogger.