Header Ads

 


 ปทุมธานี นายกนครรังสิตของความร่วมมือ ปชช.อย่าทิ้งขยะลงคลองอาจส่งผลให้น้ำท่วมพื้นที่ได้     เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 22 ตุลาคม 2564 ที่ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์  ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบดูการระบายน้ำที่ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ โดยมีเจ้าหน้าของ ทน.รังสิตและเรือท้องแบบเตรียมพร้อมอยู่ เนื่องจาก ที่ผ่านมามีปัญหาขยะลอยน้ำเข้าไปอุดเครื่องสูบน้ำของกรมชลประทานจนไม่สามารถสูบน้ำได้สะดวก ส่งผลให้ระดับน้ำในคลองรังสิตประยูรศักดิ์เพิ่มปริมาณสูงขึ้นมาก  จนไม่สามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนได้คล่องตัว ต้องใช้กำลังเจ้าหน้าที่ของ ทน.รังสิต ลงไปนำขยะบริเวณประตูระบายน้ำออกอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเสริมทุ่นลอยน้ำเพื่อดักขยะมูลฝอยที่ลอยมากับน้ำและจะไปอุดตัดท่อระบายน้ำของเครื่องสูบน้ำ

      สืบเนื่องจากกองอำนวยการน้ำแห่งชาติได้คาดการณ์ปริมาณน้ำหลากจากตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาจากแม่น้ำปิงจะทำให้มีน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท อยู่ในเกณฑ์ 2,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณเหนือเขื่อนและท้ายเขื่อนเจ้าพระยา มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น จากปัจจุบันประมาณ 20-40 เซนติเมตร ในช่วงวันที่ 23-30 ตุลาคม 2564 ทางเทศบางนครรังสิต ต้องเตรียมการบริหารจัดการน้ำ หากมีมวลน้ำจากอำเภอคลองหลวง อำเภอธัญบุรี อำเภอหนองเสือ และอำเภอลำลูกกามารวมที่คลองรังสิตประยูรศักดิ์ เพื่อสูบน้ำออกแม่น้ำเจ้าพระยา

      ร.ต.อ. ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต กล่าวว่า ที่ผ่านมาเทศบาลนครรังสิตได้ดำเนินการขุดลอกคูคลอง และกำจัดผักตบชวา เก็บขยะตามลำคลองทำให้น้ำใสสะอาดรวมถึงทำให้น้ำไหลสะดวกยิ่งขึ้น แต่ปัญหาที่พบขณะนี้คือ ขยะมูลฝอย โดยเฉพาะขยะชิ้นใหญ่เศษไม้ต่าง ๆ ที่อยู่ในลำคลอง ส่งผลทำให้มีขยะมาติดอยู่ที่เครื่องสูบน้ำเพื่อระบายเยอะมาก ทำให้เวลาเปิดเครื่องสูบน้ำให้เต็มประสิทธิภาพทำไม่ได้ เบื้องต้นเราต้องเก็บขยะออก วันนี้จึงได้วางแนวทุ่นลอยน้ำเพิ่มเติมจากจุดต่าง ๆ  บริเวณหน้าประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ จะเห็นว่าเราวางไว้ไม่กี่ชั่วโมงก็จะมีขยะมูลฝอยลอยมาติดเพิ่ม ผมมองว่าต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน ขอให้ร่วมมือกัน เพียงแค่เราเก็บขยะลงถังขยะ อย่าทิ้งลงพื้นหรือทางสาธารณะ ขยะเหล่านี้จะส่งผลอนาคต เพราะว่าขยะที่เราทิ้งมานั้น จะมารวมกันที่ท่อระบายน้ำ สุดท้ายต้องมาร่วมกันบริเวณประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ เราจะได้ช่วยกันพัฒนาทางด้านอื่น ๆ ต่อไป 

      มวลน้ำจากคลองหลวง ธัญบุรี หนองเสือ ลำลูกกามาร่วมกันที่ ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ ซึ่งทางกรมชลประทานได้เร่งระบายน้ำออกแม่น้ำเจ้าพระยา เมื่อเราได้ทำงานแบบบูรณาการร่วมกันคาดว่าเราจะผ่านไปได้ด้วยดี ในส่วนที่ยังมีบางพื้นที่มีน้ำเอ่อล้นท่วมขัง ผมและทีมงานได้ลงพื้นที่ไปดูแล้ว โดยได้ดำเนินการช่วยสนับสนุนกระสอบทราย รวมถึงไม้สำหรับทำสะพานทางเดิน รวมถึงได้ทำความเขาใจกับชาวบ้านว่าสถานการณ์อย่างนี้ เราต้องร่วมมือกัน ช่วยเหลือแบ่งเบากัน หากจะไม่ให้มีระดับน้ำในถนนเลยนั้นก็ไม่ได้เนื่องจากบ้างพื้นที่นั้นเป็นที่ต่ำกว่าบริเวณอื่นซึ้งทางเราก็พยายามเต็มที่แล้วซึ้งในพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบก็ประสบปัญหาน้ำท่วมแต่มากกว่าพื้นที่ของเรา ในส่วนของเครื่องสูบน้ำเราได้เตรียมพร้อมทุกจุด รวมถึงมีเครื่องสำรองกรณีที่มีปัญหา เจ้าหน้าที่ติดตามอย่างใกล้ชิด 24 ชั่วโมง มีระบบธงสัญลักษณ์เตือนระดับน้ำและกล้องดูระดับน้ำแบบเรียวทาม พร้อมแก้ไขปัญหาได้ตลอด ประชาชนสามารถแจ้งได้ที่เทศบาลนครรังสิต , ศูนย์ควบคุมและสั่งการนครรังสิต โทร. 0 2567 6000 ต่อ 119  โทร. 0 2567 3388 , ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร. 0 2567 6000 ต่อ 602 หรือเฟสบุคเพจ “เทศบาลนครรังสิต” หรือ เพจส่วนตัวผม “ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง” ผมยินดีและประสานงานให้ความช่วยเหลือตลอด


ขับเคลื่อนโดย Blogger.