Header Ads

 


ข้าวลับแล ไป สิงคโปร์ ขับเคลื่อน “ตลาดนำการผลิต นำรายได้เข้าประเทศ”

นายสุธี  ขันทอง  สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยนางกนกวรรณ ทองตัน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด สาขาตลิ่งต่ำ ส่งออกข้าวมะลิขัดขาว มะลิกล้อง ข้าวมะลิแดง ข้าวมะลิผสมสองสี ข้าวมะลิผสมสามสี มาตฐาน GAP GMP HACCP จำนวน 19 ตัน มูลค่า 758,000 บาท ในปี 65 นี้ สหกรณ์มีข้อตกลงล่วงหน้ากับตัวแทนจำหน่าย จะส่งออกข้าวไปประเทศสิงคโปร์ ปริมาณ 100 ตัน มูลค่ากว่า 10 ล้านบาท สอดคล้องกับนโยบาย “การตลาดนำการผลิต นำรายได้เข้าประเทศ” จากสถิติ 5 ปี ที่ผ่านมาสหกรณ์ส่งออกข้าวไปประเทศสิงคโปร์และออสเตรเลีย ปริมาณทั้งสิ้น 7,683 ตัน มูลค่า 162 ล้านบาท 

ในการนี้นายเชน นิลมูล ประธานกรรมการ และว่าที่ ร.ต. วิโรจน์ เตจะสร้อย ผู้จัดการใหญ่สหกรณ์ ร่วมลงพื้นที่พบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานโครงการผลิตข้าวครบวงจร(จากท้องนา สู่ท่าเรือ) ส่งเสริมการปลูกข้าวนาแปลงใหญ่ ข้าวปลอดภัย ข้าวอินทรีย์ และการเชื่อมโยงข้าวกับสหกรณ์เครือข่าย เคล็ดลับความสำเร็จ นายศรัณยู สืบจ้อน ผู้จัดการสหกรณ์ สาขาตลิ่งต่ำ เผยว่า สหกรณ์ยึดหลักการบริหารงาน 5 แนวทางสู่ความสำเร็จ คือ 5 GTS         (5 Good To Success) ทำดีบวกเงินเพิ่ม เริ่มตั้งแต่ 200 – 1,500บาท/ตัน ช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้แก่สมาชิกสหกรณ์ 


นาคา คะเลิศรัมย์(ผู้สื่อข่าว)


ขับเคลื่อนโดย Blogger.