Header Ads
"กองทัพเรือ ยังคงเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี อย่างต่อเนื่องแม้สถานการณ์จะเบาลง"


จากสถานการณ์ฝนที่ตกหนักในจังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่คืนวันที่ 12 ต.ค.เป็นต้นมา 

กองทัพเรือ โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (ศบภ.กปช.จต.) โดยจัดกำลังพลเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง แม้สถานการณ์จะเริ่มเบาลง โดยในวันที่ 14 ต.ค. 64 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ได้จัดกำลังพลนำอาหารและน้ำดื่มมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบในชุมชนเนิน เอฟ เอ็ม  ส.ทร.4 ซึ่งเป็นชุมชนขนาดใหญ่อยู่กลางใจเมืองจันทบุรี มีประชากรประมาณ 300 หลังคาเรือน  โดยในช่วงเย็นศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ได้จัดตั้งจุดบริการประชาชน โดยจะมีการแจกอาหารปรุงสุกจากรถครัวสนาม กองทัพเรือ ซึ้งจัดมาจากศูนย์ส่งกำลัง กรมพลาธิการทหารเรือ พร้อมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และชุดช่างซ่อมบำรุงที่จะให้บริการซ่อมพาหนะของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม

ภาพ/ข่าว  สมนึก เชื้อสนุก

ขับเคลื่อนโดย Blogger.