Header Ads
ชาวบ้านลุ่มน้ำยมยังเดือดร้อนจากน้ำท่วม


ชาวบ้านริมคลองลุ่มแม่น้ำยมยังเดือดร้อนจากน้ำท่วมหลังระดับน้ำยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง  ในขณะที่ลุ่มต่ำบางจุดมีน้ำสูงกว่า2เมตร   

ชาวบ้านริมคลองบางพระหลวงหมู่ที่2 ตำบลบางพระหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์   ยังต้องเก็บข้าวของเครื่องใช้ต่างๆขึ้นที่สูง  หลังระดับน้ำริมคลองบางพระหลวงยังคงเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่  ล่าสุดระดับน้ำสูงประมาณ 1-2 เมตรและยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง   จากการเปิดเผยของนายโรจน์ภูพิศาล  มากวัฒนาพร ชาวบ้านบอกว่าคลองบางพระหลวงเป็นคลองสาขาของแม่น้ำยมไหลลงสู่แม่น้ำน่าน  ซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำริมคลองและได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมซ้ำซากในขณะนี้ได้รับผลกระทบจากน้ำจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดพิจิตรไหลเข้ามาในพื้นที่ล้นตลิ่งระดับน้ำสูงประมาณ 1-2 เมตร  จนชาวบ้านกว่า 20 ครัวเรือนต้องใช้เรือเป็นพาหนะหลักเข้าออกหมู่บ้าน  ในขณะที่ข้าวของเครื่องใช้ที่อยู่ชั้นล่างต้องเก็บขึ้นสูงให้พ้นน้ำเพื่อความปลอดภัย  โดยเฉพาะเครื่องมือทางการเกษตร  สัตว์เลี้ยง  รถยนต์ รถจักรยานยนต์ต้องนำมาไว้ริมถนนพื้นที่สูง  เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น  ซึ่งในขณะนี้ยังไม่ไว้วางใจกับสถานการณ์น้ำเนื่องจากยังไม่สิ้นสุดฤดูฝนประกอบกับในพื้นที่เป็นที่ลุ่มต่ำหากน้ำท่วมแล้วจะลดลงช้า  ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนยาวนานนับเดือน
ภาพ/ข่าว ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​

ขับเคลื่อนโดย Blogger.