Header Ads
วัดสัตหีบ แจกทุกการศึกษาเนื่องในวันคล้ายวันมรณภาพ หลวงพ่ออี๋ ปีที่ 75


เมื่อวันที่ 1 ต.ค.64 พระครูทัสนียคุณากร เจ้าคณะอำเภอสัตหีบ/เจ้าอาวาสวัดสัตหีบ เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษาสงเคราะห์แก่นักเรียนที่สอบผ่านธรรมสนามหลวง เนื่องในงานบำเพ็ญกุศลวันคล้ายวันมรณภาพ หลวงพ่ออี๋ ปีที่ 75 ซึ่งจัดขึ้นที่ศาลาการเปรียญวัดสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีคณะสงฆ์ ครู นักเรียน และผู้ปกครอง เข้าร่วมในพิธี

พระครูทัศนียคุณากร กล่าวว่า สำหรับการมอบทุนการศึกษาของวัดสัตหีบ ได้ดำเนินการเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2518 โดยกำหนดวันแรม 10 ค่ำ เดือน 10 ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันมรณภาพของพระครูวรเวทมุนี (หลวงพ่ออี๋) อดีตอธิบดีสงฆ์วัดสัตหีบ รูปที่ 1 ซึ่งจำนวนเงินทั้งหมดเป็นเงินที่ได้จากดอกผลของทุนมูลนิธิเพื่อการศึกษาของวัด และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและให้กำลังใจในด้านการศึกษาแก่เยาวชนผู้ที่มีความรู้ดีและประพฤติดี ในปีนี้ได้พิจารณาจัดสรรนักเรียนที่ได้รับมอบทุนการศึกษาสงเคราะห์ มีภิกษุและเด็กนักเรียนที่สอบได้ ในระดับนักธรรมชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก และธรรมสนามหลวงและธรรมชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอกและทุนเรียนดี ขาดแคลนทุนทรัพย์และสนับสนุนทุนวัดต่างๆ อีกส่วนหนึ่ง รวม 1,071 ทุน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,250,000 บาท และยอดเงินทุนนิธิที่ทางวัดสัตหีบได้มอบให้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 จนถึงปัจจุบัน เป็นจำนวนเงินถึง 30,740,270 บาท

ภาพ/ข่าว  สมนึก เชื้อสนุก

ขับเคลื่อนโดย Blogger.