Header Ads
 กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ร่วมมือ รพ.สมุทรปราการ เปิดศุนย์โรคหัวใจบริการผู้ป่วยโดยมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคหัวใจพร้อมดูแลตลอด 24 ชม. วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 14:40 น.  นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิด ศูนย์หัวใจครบวงจร โรงพยาบาลสมุทรปราการ พร้อมตัวย นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้เกียรติร่วมงาน โดยมี นพ.นำพล แดนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ นพ.กำพล พลัสสินทร์ ประธานกรรมการบริษัทกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ และทีมคณะผู้บริหารทำการต้อนรับ ณ อาคาร 9 ชั้น โรงพยาบาลสมุทรปราการ


นพ.กำพล พลัสสินทร์ ประธานกรรมการบริษัทกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ กล่าวว่า ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลสมุทรปราการ เกิดจากความร่วมมือระหว่าง ศูนย์หัวใจ กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ และโรงพยาบาลสมุทรปราการโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาโรคหัวใจได้รวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้พื้นที่ชั้น 8 ของอาดาร 9 ชั้น โรงพยาบาลสมุทรปราการ จัดตั้งเป็น ศูนย์หัวใจครบวงจร แบบ One Stop Service รักษาเฉพาะทางโรคหัวใจและหลอดเลือด ประกอบไปด้วย หน่วยบริการ 4 ส่วน ได้แก่ ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ หอผู้ป่วยเฉพาะทางโรดหัวใจ รองรับจำนวน 12 เตียง หอผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ (CCU) จำนวน 7 เตียง


ภายในมีห้องแยกโรคความดันลบสำหรับพักรักษาผู้ป่วยกลุ่มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจและศูนย์ประสานงานรับผู้ป่วยโรคหัวใจ ให้บริการครอบคลุมตั้งแต่การฉีตสีหลอดเลือดหัวใจเพื่อตรวจวินิจฉัย ขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูน ไปจนถึง การผ่าตัดเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจหรือบายพาสหลอดเลือดหัวใจและลิ้นหัวใจ (Coronary Artery Bypass Gratt Surgery: CABG) 


กรณีที่ต้องมีการผ่าตัด สามารถส่งผู้ป่วยไปยังห้องผ่าตัดพิเศษสำหรับโรดหัวใจได้ทันทีโดยมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฉพาะทางโรดหัวใจพร้อมดูแลตลอด 24 ชม. 


นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือและเทดโนโลยีที่ทันสมัย ทีมพยาบาลและสหวิชาชีพที่ผ่านการอบรมเฉพาะทางในการดูแลผู้ป่วยโรดหัวใจ สำหรับรองรับการพักฟื้นผู้ป่วยเฉพาะทางโรดหัวใจ และการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจอีกด้วย


ทั้งนี่ นพ.กำพล พลัสสินทร์ ประธานกรรมการบริษัทกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ กล่าวว่าต่ออีกว่า ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลสมุทรปราการ  พร้อมเปิดให้บริการผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดตลอด 24 ชั่วโมง ทุกสิทธิการรักษาของผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น นับเป็นศูนย์ ที่ 3 ซึ่งก่อนหน้านี้ได้เปิดศูนย์โรคหัวใจที่ รพ. สิรินทร  ศูนย์ โรคหัวใจ รพ. จังหวัดชลบุรี ภาพ/ข่าว

เอกชัย ธนปิยานนท์

ขับเคลื่อนโดย Blogger.