Header Ads

 


 อบจ.น่าน มอบชุดตรวจคัดกรอง Antigen Test Kit (ATK) แก่ สสจ.น่าน
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น 3 ศาลากลาง จ.น่าน นายนพรัตน์ ถาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน นายกิตติศักดิ์ วรรณสกุลเจริญ รองนายก อบจ.น่าน พร้อมด้วยนายณัฐพงษ์ ใบยา ประธานสภา อบจ.น่าน และสมาชิกสภา อบจ.น่าน ได้ทำการมอบชุดตรวจคัดกรอง Antigen Test Kit (ATK) ซึ่งเป็นชุดตรวจมาตรฐานสำหรับผู้เชี่ยวชาญบุคคลากรทางการแพทย์ใช้ตรวจและเป็นไปตามมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการตอดเชื้อ SARS-COV-2 (เชื้อก่อโรคCOVID-19) ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน จำนวน 26,000 ชุด โดยมีนายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนายแพทย์วรินทร์เทพ เชื้อสำราญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน เป็นผู้แทนรับมอบ และจะดำเนินการกระจายให้แก่ประชาชนกลุ่มต่างๆ ต่อไป ซึ่งการคัดกรองด้วยชุดตรวจดังกล่าวจะไม่ซ้ำซ้อนกับประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือหน่วยงานสนับสนุน ให้สนับสนุนการตรวจคัดกรองเชิงรุกแก่ประชาชน ร้านค้า ร้านอาหาร สถานประกอบการ ผู้ให้บริการโรงแรม ที่พัก รถโดยสาร พนักงานขนส่งสินค้าระหว่างจังหวัด สถานศึกษาโรงเรียนและกลุ่มเสี่ยงต่างๆ ในจังหวัดน่าน 


สัมภาษณ์ นายนพรัตน์ ถาวงศ์ นายกอบจ.น่าน


ชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล ถ่ายภาพ

พัชรินทร์ญา ละมัยกุล รายงาน


ขับเคลื่อนโดย Blogger.