Header Ads
ชลบุรี - วัดเขาบางพระจัดงานทอดกฐินสามัคคี ปี 64 แบบนิวนอมอลได้ปัจจัยกว่า 4 ล้านบาท


ที่ศาลาผดุงธรรมปัทมศังข์ เขาวัดเขาบางพระ หมู่ 9 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ได้มีพุทธศาสนิกชนชาว เดินทางมาร่วมทำบุญภายในงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 ของวัดเขาบางพระ ซึ่งในปีนี้ได้มีการจัดแบบ New Nomal เว้นระยะทางสังคม ก่อนเข้าวัดมีอุโมงค์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันไวรัสโควิด- 19  โดยมีนายฐิติรัตน์ ภาษีผล พร้อมด้วย นายเจตน์กวิน โพธิ์ใบกุล และครอบครัวโพธิ์ใบกุล ประธานอุปถัมภ์ นายธวัชชัย คุณประภัสรา ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พลตำรวจโทวีระ จิรวีระ ผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ  ดร.ฉวีวรรณ คำพา นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด มหาชน(อีสท์ วอเตอร์) บริษัท ซีพี ออล์ จำกัด มหาชน ร่วมกับ เซเว่น อีเลฟเว่น โดยสำนักปฏิบัติการ 3 มณฑลตะวันออก(RE) นางทิพภา และผู้ใหญ่อรทัย  ใจเย็น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉะเชิงเทราสามพร นายสุรัตน์ ศรีใส และนางยุพิน แสงเกิด หจก.ศรีรัตนปราโมทย์

ซึ่งมีพระปลัดอังกูร โชตโก เจ้าอาวาสวัดเขาบางพระ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ได้มีการแห่ผ้ากฐินรอบอุโบสถ ก่อนพิธีถวายผ้ากฐิน แด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อเป็นการฉลอง สำหรับการจัดงานทอดกฐินสามัคคีที่วัดเขาบางพระ เพื่อนำปัจจัยไปบูรณศาสนสถานภายในวัด เพื่อใช้ในกิจการพระพุทธศาสนาและสาธารณประโยชน์ สำหรับยอดรวมเงินทำบุญทอดกฐินสามัคคีในปีนี้มีจำนวนเงิน 4 ล้านบาท

ทั้งนี้ประเพณีการทอดกฐิน ในแต่ละปีกำหนดให้มีการจัดทอดกฐินขึ้นภายใน 1 เดือน หลังประเพณีออกพรรษา โดยวัดที่จะสามารถรับกฐินได้ ต้องมีพระภิกษุจำพรรษาโดยไม่ขาดพรรษาเลย ไม่ต่ำกว่า 5 รูป และแต่ละวัดสามารถรับกฐินได้ปีละ 1 ครั้ง การทอดกฐินเป็นกาลทาน (กา-ละ-ทาน) ตามพระวินัยกำหนดกาลไว้ คือตั้งแต่แรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 โดยผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสใคร่จะทอดกฐิน ก็ให้ทอดได้ในระหว่างระยะเวลานี้เท่านั้น

ภาพ/ข่าว ยืนยงค์ ยินดีทรง

ขับเคลื่อนโดย Blogger.