Header Ads
พลังศรัทธาฝ่าน้ำท่วมไหว้พระขอพร หลวงพ่อโต วัดสะตือ เมืองกรุงเก่า หลังเขื่อนพระราม 6 มีการระบายน้ำเพิ่มขึ้น วัดวาอารา ชุมชนท้ายเขื่อนถูกน้ำท่วมสูง
            เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 3 ตุลาคม 2564 ผู้สื่อข่าวเดินทางลงพื้นที่ไปที่ วัดสะตือพุทธไสยาสน์ ที่เรียกกันสั้นๆว่าวัดสะตือ ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลังรับรายงานว่าระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักล้นตลิ่งเข้าท่วม พบว่าภายในวัดสะตือ ถูกน้ำท่วมทั้งบริเวณระดับน้ำสูงกว่า 30 เซนติเมตร

ซึ่งวัดสะตือ แห่งนี้ สร้างขึ้นเมื่อพ.ศ. 2413 ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 5 โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี ได้ทำการก่อสร้างหลวงพ่อโต พระพุทธรูปปางไสยาสน์ มีความยาว 25 วา กว้าง 4 วา 2 ศอก สูง 8 วา ตั้งอยู่ริมแม่น้ำป่าสัก ซึ่งรับน้ำมาจากเขื่อนพระหก

ทั้งนี้เขื่อนพระราม 6 วันนี้ระบายน้ำ อยู่ที่ 762.19 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งผลให้น้ำท้ายเขื่อนมีปริมาณสูงขึ้นอย่างรวมเร็ว ชุมชนวัดสะตือ ซึ่งก่อนหน้านี้ถูกน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วม รวมถึงตลาดเช้าท่าเรือ ถูกน้ำท่วมสูง มาวันนี้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น ล้นตลิ่งเข้าท่วมวัดสะตือ ถูกน้ำท่วมระดับน้ำสูงกว่า 30 เซนติเมตร แต่ก็ไม่ใช่อุปสรรคสำหรับพี่น้องพุทธศาสนิกชน ที่ตั้งใจเดินทางมากราบไว้ของพรกับ หลวงพ่อโต ต่างเดินลุยน้ำเข้ามาไหว้พระขอพรกันจำนวนมาก

นางสาว  อัมภาพร แสงอรุณ อายุ 28 ปี เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครกับเพื่อน กล่าวว่า ตั้งใจมาแล้ว แม้จะถูกน้ำท่วมก็ต้องเดินทางเข้ามาไหว้พระขอพรกับหลวงพ่อโต แม้น้ำจะท่วมก็ไม่เป็นไร

ซึ่งขณะนี้ระดับน้ำก็ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง พระและพี่น้องประชาชนก็ต้องช่วยกันเคลื่อนย้ายสิ่งของหนีน้ำไปพร้อมกัน โดยรอบวัดก็มีชุมชนได้รับผลกระทบน้ำท่วมสูงกว่าหลายร้อยหลังคาเรือนแล้วตอนนี้

 

 

ศักดริน  พุทธคาวี ( ต้น 089 – 886 – 2828 )ขับเคลื่อนโดย Blogger.