พิจิตรประกาศ12อำเภอ16ตำบล397หมู่บ้านเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วม

 


วันที่  5 ตุลาคม 2564 นายไพบูลย์   ณะบุตรจอม  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในเขตพื้นที่ลุ่มต่ำของ จ.พิจิตร  โดยให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหากพบพื้นที่ใดประสบภัยน้ำท่วมบ้านเรือนหรือที่อยู่อาศัยของราษฎรขอให้เร่งเข้าช่วยเหลือทันที  โดยล่าสุด นางรติฬส   พ่วงพร้อม   หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดพิจิตร ได้รายงานสถานการณ์น้ำท่วมให้กับผู้ว่าฯพิจิตร เพื่อทราบว่าขณะนี้จังหวัดพิจิตรได้ประกาศให้พื้นที่ 12 อำเภอ 60 ตำบล 374 หมู่บ้าน เป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อุทกภัย) ซึ่งมีบ้านเรือนราษฎรประสบภัยน้ำท่วม 3,968 หลังคาเรือน ซึ่งผลจากการประกาศพื้นที่ภัยพิบัติจะทำให้ผู้บริหารระดับท้องถิ่น-ระดับอำเภอ-และหน่วยงานระดับจังหวัดสามารถใช้งบประมาณเพื่อการช่วยเหลือราษฎรได้ตามระเบียบของทางราชการ

 

ในส่วนของสถานการณ์น้ำท่วม  พ.อ.ศักดิ์สิทธิ์   นิลจันทร์   รองผอ.รมน.จังหวัดพิจิตร ได้ลงพื้นที่ดูระดับน้ำในแม่น้ำยมที่ ต.รังนก อ.สามง่าม  ก็พบว่าในหลายจุดระดับน้ำในแม่น้ำยมได้ล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรในพื้นที่ลุ่มต่ำจำนวนหลายหมู่บ้าน โดยเฉพาะที่บ้านเนินยุ้ง ต.รังนก อ.สามง่าม น้ำได้ท่วมถนน ซึ่งเป็นทางเข้า-ออก หมู่บ้านทำให้ชาวบ้านต่างต้องใช้เรือเป็นพาหนะ 

 

นอกจากนี้ยังได้รับรายงานว่า ในพื้นที่ ต.บ้านบุ่ง อ.เมืองพิจิตร และในพื้นที่บ้านเนินยุ้ง ต.รังนก อ.สามง่าม ก็มีเด็กวัยรุ่นที่มาเล่นน้ำแล้วถูกกระแสน้ำพัดจมหายไปในสายน้ำเสียชีวิตแล้ว 2 ราย ดังนั้นจึงฝากถึงผู้ปกครองควรตักเตือนบุตรหลานว่าไม่ควรลงเล่นน้ำโดยที่ว่ายน้ำไม่เป็นหรือไม่อยู่ในความดูแลของผู้ปกครองอย่างเด็ดขาด เพราะอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้


สิทธิพจน์  พิจิตรขับเคลื่อนโดย Blogger.