Header Ads

 


ฉก.ม.3ร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช


วันนี้( 23 ตุลาคม 2564) เวลา 10.00 น. ที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 กองกำลังผาเมือง ค่ายเม็งรายมหาราช  อ.เมือง จ.เชียงราย พันเอก สุทธิ์เขตต์  ศรีนิลทิน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 นำกำลังพล ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยประกอบด้วยกิจกรรม การปลูกต้นไม้ การทำความสะอาดภายในค่ายเม็งรายมหาราช พื้นที่รอบๆ ค่ายเม็งรายฯ และบริเวณหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3  เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2564(วันปิยมหาราช)ทั้งเป็นการสร้างความสามัคคีให้กับกำลังพลและสร้างภูมิทัศน์ที่สวยงามให้หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 และค่ายเม็งรายมหาราช อีกด้วยภาพ/ข่าว จักรภัทร แสนภูธร-รมณ ภัทรทองศักดิ์

ขับเคลื่อนโดย Blogger.