มทบ.37 ประดับยศนายทหารปี 2564 และพิธีอำลาชีวิตทหาร


ผบ.มทบ.37 เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศและพิธีอำลาชีวิตราชการทหารประจำการ(ต่ำกว่าชั้นนายพล) ประจำปี 2564 ณ หน้า บก.มทบ.37 ค่ายเม็งรายมหาราช ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

พล.ต. ศุภฤกษ์   สถาพรผล  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตราชการทหารประจำการ (ต่ำกว่าชั้นนายพล) ประจำปี 2564 ให้แก่ข้าราชการทหารสังกัด มทบ.37 ซึ่งรับราชการจนครบเกษียณอายุราชการ และผู้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด จำนวน 17 นาย พร้อมทั้งพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น  จำนวน 26 นาย ณ หน้า บก.มทบ.37 ค่ายเม็งรายมหาราช ต.รอบเวียง อ.เมือง จว.ช.ร. โดยมี ข้าราชการนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน ลูกจ้าง พนักงานราชการ และสื่อมวลชนเข้าร่วมพิธี จำนวน 120 นาย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ทั้งนี้ ผบ.มทบ.37 ได้กล่าวขอบคุณกำลังพลที่เกษียณอายุราชการ และเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ที่ได้ร่วมปฏิบัติภารกิจที่ผ่านมา ซึ่งนับว่าท่านได้ทำหน้าที่ของท่านได้อย่างสมบูรณ์ จะเป็นที่จดจำและมีคุณค่ายิ่งต่อทหารรุ่นหลัง สำหรับนำมาเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติในการเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าเป็นปึกแผ่นมั่นคงให้แก่ ทบ.และประเทศชาติสืบไป

ภาพ/ข่าว จักรภัทร แปสนภธร-รมณ ภัทรทองศักดิ์


ขับเคลื่อนโดย Blogger.