Header Ads
มูลนิธิชุมชน – ท่าเรือร่วมใจ กองทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง มอบถุงยังชีพ จำนวน 300 ชุด ให้กับอำเภอบางละมุง เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19


ที่สถานที่รับบริจาค อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี นางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานท่าเรือแหลมฉบัง  เป็นผู้แทนมูลนิธิชุมชน – ท่าเรือร่วมใจ  กองทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง มอบถุงยังชีพ จำนวน 300 ชุด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 153,600 บาท ให้กับอำเภอบางละมุง เพื่อนำไปมอบส่งต่อให้กับประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลบางละมุง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยมีนางสาว ภารดี เผือกโสภา ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอบางละมุง พร้อมด้วยนางสาวอิ่มใจ บูรณเจริญกิจ เลขานุการกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง และผู้นำชุมชนในพื้นที่ร่วมรับมอบในครั้งนี้

สำหรับถุงยังชีพที่นำมามอบให้กับประชาชนในครั้งนี้ประกอบด้วย ข้าวสาร ,น้ำดื่ม ,ไข่ไก่ และเครื่องอุปโภค-บริโภคที่จำเป็นในการดำรงชีวิต โดยผู้ที่จะได้รับถุงยังชีพนั้น ทางอำเภอบางละมุงได้ลงพื้นที่สำรวจ  ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางละมุงนั้น มีประมาณ 500 คน จึงได้ร้องขอการสนับสนุนจาก มูลนิธิชุมชน – ท่าเรือร่วมใจ กองทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นกำลังให้กับพี่น้องประชาชนให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

สัมภาษณ์

1.นางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย

2.นางสาว ภารดี เผือกโสภา ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอบางละมุงภาพ/ข่าว ยืนยงค์ ยินดีทรง

ขับเคลื่อนโดย Blogger.