Header Ads

เมื่อวันที่ 30 ตค 64 ดร.เชาวฤทธิ์ ขจรพงศ์กีรติ หัวหน้าพรรคพลังสังคมใหม่ นายสุโท สร้างคำ เลขาธิการพรรค และนายมนัส คงสะอาด โฆษกพรรค เดินทางไปร่วมประชุมจัดตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจำเขตเลือกตั้งที่ 10 จังหวัดขอนแก่น ที่ประชุมมีมติเลือกตัวแทนขึ้นมา 2 ท่าน คือ 1 นายเรณู ผิวขาว และคนที่ 2 นางอนงค์ กูดอั้ว และหัวหน้าพรรคเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร สส คือ น.ส.รัชนีวรรณ รามจาตุ (เอ็ม) โดยมีสมาชิกให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเยี่ยม
ภาพ/ข่าว วิภาวรรณ สงวนพันธุ์

ขับเคลื่อนโดย Blogger.