Header Ads
 ชุมพร - เจ้าหน้าที่คุมพื้นที่ปากน้ำ 28 วันเฝ้าระวังป้องกันโควิด-19     จังหวัดชุมพร ปล่อยแถวชุดปฏิบัติการป้องกัน ควบคุม และบังคับใช้กฎหมาย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ชุมชนปากน้ำชุพร

 วันที่ 3 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น. นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ปล่อยแถวชุดปฏิบัติการป้องกัน ควบคุม และบังคับใช้กฎหมาย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ชุมชนปากน้ำชุพร โดยระดมสรรพกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น อาสาสมัครในพื้นที่ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจตรา ป้องปราม และกำกับการเคลื่อนย้ายของแรงงานต่างด้าว ในพื้นที่ปากน้ำชุมพร อีกทั้งยังเป็นการควบคุมและดูแลผู้ที่มีคำสั่งกักตัว ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่จังหวัดกำหนดโดยเคร่งครัด เพื่อให้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในชุมชนปากน้ำชุมพรสามารถควบคุม และยุติได้โดยเร็ว


  นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร เปิดเผยว่า จากการประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของจังหวัดชุมพร ในขณะนี้มีเพียงปากน้ำชุมพรพื้นที่เดียวที่ยังคงเป็นสีแดงพบผู้ติดเชื้อรายวันยอดสูงมาก ส่วนพื้นที่อื่นลดลงแล้วและอยู่ในสถานที่ควบคุมได้ ดังนั้นเราจึงต้องมาควบคุมพื้นที่ ต.ปากน้ำ ต.หาดทรายรี ต.ท่ายาง ให้ได้ ซึ่งเราจะนำเจ้าหน้าที่ สปก.ส่วนหน้า พร้อมด้วยหัวหน้าส่วยราชการที่เกี่ยวข้อง มาปฏิบัติการที่เทศบาลปากน้ำชุมพร ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคมนี้ สิ่งแรกที่ต้องทำคือการหยุดเคลื่อนย้ายคนให้น้อยที่สุด เพราะโรคมันติดไปกับคน โดยจะมีรถประชาสัมพันธ์ 2 ภาษาทั้งไทยและเมียนมา ประกาศให้ทุกคนงดการเคลื่อนที่ที่ไม่จำเป็น ผู้ที่ถูกกักตัวก็ต้องกักตัวตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ผู้ที่อยู่บ้านก็ต้องอย่าออกนอกบ้าน อย่างออกนอกตำบล โดยจะมีมาตรการแนวทางปฏิบัติทั้งในส่วนการดำเนินการในโรงงาน ชุมชน และในเรือ เช่น พรุ่งนี้จะมีเรือเสี่ยงสูงเข้า 2 ลำ เราก็จะนำทุกคนที่อยู่ในเรือทั้งหมดมาตรวจ ใครมีผลบวกก็ส่งตัวไปรักษา คนที่อยู่ในเรือลำเดียวกันก็จะเป็นผู้เสี่ยงสูงจะต้องกักตัว และมีการติดตามอย่างเป็นระบบ


      การปล่อยแถวชุดปฏิบัติการฯ ในวันนี้ ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ติดตามบุคคล 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.คนที่ถูกกักตัว ใครถูกกักตรวจเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จะลงระบบ GPS ระบุสถานที่กักตัวอย่างชัดเจน 2.คนที่ไม่ได้กักตัวก็จะขอให้อยู่ในบ้าน อยู่ในชุมชน อย่างได้ออกนอกพื้นที่ 3.แรงงานต่างด้าว เราได้ออกคำสั่งจังหวัดห้ามออกนอกเคหะสถานพักเกินเวลา 20.00 น.  โดยเราจะดำเนินการในพื้นที่นี้เป็นเวลา 28 วัน เพื่อควบคุมการระบาดของโควิด-19 ให้ได้

ธนากร โกศลเมธีรายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514ขับเคลื่อนโดย Blogger.