Header Ads

 


 พุทธศาสนิกชนไทย พร้อมใจร่วมออกมาทำบุญตักบาตรเทโว เนื่องในประเพณีออกพรรษา ณ วัดบางพลีใหญ่กลาง 

  บรรยากาศงานตักบาตรเทโว ประเพณีวันออกพรรษา ประจำปี 2564 ของวัดบางพลีใหญ่กลาง ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ในปีนี้ ได้มีพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ เดินทางนำข้าวสาร อาหารแห้ง ดอกไม้ธูป เทียน มาร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรเทโว กันเป็นจำนวนมาก โดยในปีนี้ท่านพระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง ได้เมตตาออกนำคณะสงฆ์ของวัดเดินรับบิณฑบาตด้วยตนเอง สร้างความปราบปลื้มให้แก่ญาติโยมที่มาร่วมทำบุญเป็นอย่างมา

      

สำหรับประเพณีตักบาตรเทโวนี้ เป็นประเพณีที่มีความสำคัญต่อชาวไทยพุทธ มาอย่างช้านาน โดยงานจะตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี ซึ่งตามตำนานเล่าว่า พระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากการโปรดพระพุทธมารดา โดยจำพรรษา ที่ชั้นดาวดึงส์ เป็นเวลา 1 พรรษา เมื่อออกพรรษาพระองค์ได้เสด็จกลับลงมายังโลกมนุษย์  ในครั้งนั้นพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใส เมื่อทราบว่าพระพุทธเจ้า จะเสด็จกลับ จึงต่างพร้อมใจกันไปรอตักบาตร เพื่อรับเสด็จอย่างเนืองแน่น การตักบาตรเทโว จึงเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันเอกชัย ธนปิยานนท์

ขับเคลื่อนโดย Blogger.