Header Ads
 น้ำยมล้น พริกข้าวโพดจมน้ำ  เกษตรกรหมดตัวผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดแพร่วันที่ 23 ตุลาคม ตั้งแต่เวลา 5:00 น ระดับน้ำในแม่น้ำยมเพิ่มสูงขึ้นล้นฝั่งบริเวณอำเภอสองที่ตำบลเตาปูน ตำบลห้วยหม้าย ตำบลบ้านกลางและตำบลทุ่งน้าวพื้นที่เกษตรกรรมถูกน้ำท่วมกว่า 700 ไร่โดยเฉพาะที่บ้านทุ่งน้าวตำบลทุ่งน้าวอำเภอสองจังหวัดแพร่ระดับน้ำสูง 1 เมตรส่งผลให้พืชผลเกษตรได้แก่ พริก ข้าวโพดได้รับความเสียหายกว่า 300 ไร่ตำบลห้วยหม้าย 400 ไร่  เกษตรกรได้รับความเสียหายทั้งพืชผลและอุปกรณ์การเกษตร ท่าส่งและเครื่องสูบน้ำปลิวไปตามกระแสน้ำ


นายสุรนาถ  สมศรี  อายุ 71 70ม1 ต.ทุ่งน้าว กล่าวว่า  น้ำในแม่น้ำยมเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากมีฝนตกหนักทางตอนเหนือของจังหวัดแพร่ โดยเฉพาะที่ อำเภอปง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยาระดับน้ำผ่านแม่น้ำยมเข้าท่วมแปลงเกษตรอย่างรวดเร็วเก็บข้าวของไม่ทันไหลไปกับน้ำ


นางนาวดี  กิติพงค์  อายุ 52  บ้านร่องถ่าน  ตำบลห้วยหม้าย  เช่าพื้นที่ปลูกพริก จำนวน 7 ไร่ ลงทุนไร่ละ10,000 บาท ปลูกมา 2 เดือนหวังว่าจะได้เงินส่งลูกเรียน น้ำเกิดท่วนกระทันหันเลียหายทั้งหมดอยากให้ทางการช่วยผ่อนหนักเป็นเบาได้บ้างก็ยังดี


ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเหตุน้ำท่วมที่เกิดขึ้นของฝั่งแม่น้ำยมเกิดจากฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเชียงม่วนอำเภอปงจังหวัดพะเยา ถ่ายทอดสดฟุตบอลแพร่ส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องนิยมวิทยารายงานว่ามีฝนตกหนักติดต่ออีกวันสองวันก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูหนาว

//ภาพ/ข่าว

ราเชนทร์ โชติถนอมกิจ

แพร่.รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.