Header Ads

 


 เชียงราย - กรรมาธิการกิจการชายแดน สภาผู้แทนราษฎร ศึกษาดูงาน แนวทางการเปิดด่านการค้าชายแดน ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019


วันที่ 18-19 ตุลาคม 2564 นายมนูญ สิวาภิรมย์รัตน์  ประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฎิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน, นายธีระ ไตรสรณกุล รองประธานฯ พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการ, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ และข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เดินทางไปศึกษาดูงานเรื่อง "แนวทางการเปิดด่านการค้าชายแดน ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 " ที่ด่านศุลกากรเชียงของ, จุดผ่อนปรนบ้านแจมป๋อง อำเภอเวียงแก่น และจุดผ่อนปรนท่าดินดำ ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

***โดยในการประชุมร่วมกับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย, นายด่านศุลกากร, ผกก.ตม., นายอำเภอเชียงของ, พาณิชย์จังหวัดเชียงราย ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย ฯลฯ ที่ด่านศุลกากรเชียงของ เพื่อรับทราบข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับแนวทางการเตรียมความพร้อมในการเปิดด่านการค้าชายแดน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนสิ่งที่หน่วยงานต้องการได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือด้านต่างๆ นั้น นายวรวิทย์  ขัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้ข้อมูลแก่คณะกรรมาธิการว่า ประชาชนในพื้นที่ประสบปัญหาและได้รับผลกระทบจากการปิดด่านการค้า และมีความประสงค์ให้รัฐบาลเร่งเปิดด่านพรมแดน รวมทั้งจุดผ่อนปรนต่าง ๆเพื่อให้ประชาชนสามารถทำมาหากินและค้าขายตามแนวชายแดนได้ เพื่อให้เศรษฐกิจได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติต่อไป ซึ่งคณะกรรมาธิการฯ ได้รับทราบปัญหาเพื่อนำข้อมูลไปประสานกับหน่วยงานเชิงนโยบายเพื่อเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาและให้การช่วยเหลือประขาชนต่อไป ขณะเดียวกันได้ขอให้หน่วยงานในพื้นที่เร่งดำเนินการเรื่องฉีดวัคซีนให้ทั่วถึงโดยเร็ว เพื่อเตรียมความพร้อมในพื้นที่รองรับการเปิดประเทศที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้


ปัญธิพงศ์  ศิริโชคธนากูล / จ.เชียงราย


ขับเคลื่อนโดย Blogger.