Header Ads
 สโมสรไลออนส์กาญจนาภิเษกร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมตอบแทนสังคมมอบชุดยังชีพให้ 2 ชุมชน เนื่องในวันไลออนส์บริการก้าวสู่ปีที่ 104 --เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 16 ต.ค.64 ว่าที่ ร.ต. ธนกร เจียโหวง ผู้ว่าการไลออนส์สากล ภาค 310 ดี ไลออน สาริศา เตชสุภัคนันท์ สโมสรไลออนส์กาญจนาภิเษก กรุงเทพ พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย ร่วมกันจักกิจกรรมวันไลออนส์สากลบริการก้าวสู่ปี 104 โดยการตอบแทนสังคมจัดชุดยังชีพจำนวน 200 ชุดภายในบรรจุข้าวสารขนาด 5 กก. ไข่ไก่ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำปลา หัวหอมแดง หน้ากากอนามัย ข้าวเหนียวหมู น้ำส้มเกร็ดให้กับประชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค-19  อีกทั้งยังได้มอบรถเข็นวีแชร์จำนวน 3 คันให้กับผู้ป่วยภายในชุมชนคุ้งข้าวหลามและชุมชนรวมมิตร แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

 --ว่าที่ ร.ต. ธนกร เจียโหวง ผู้ว่าการไลออนส์สากล ภาค 310 ดี กล่าวว่าในทุกๆปีทางสโมสรไลออนส์จะจัดกิจกรรมตอบแทนสังคมแบบนี้ทุกปีโดยจะมีขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมซึ่งเป็นเดือนแห่งสากรบริการสโมสรไลออนส์ทั่วโลกได้ร่วมกันจัดกิจกรรมตอบแทนสังคมโดยได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของผู้ที่มีรายได้น้อย และตกงาน จึงได้ดำเนินการมอบชุดถุงยังชีพและหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้ที่ได้ผล กระทบจากสถานการณ์ ไวรัสโคโรน่า โควิด-19 อีกทั้งยังได้มอบรถเข็มวีแชร์ให้กับผู้ป่วยในชุมชนอีกด้วย

 --สโมสรไลออนส์จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2460  ด้วยความต้องการรับผิดชอบต่อปัญหาสังคมที่เกิดจากสงครามโลกครั้งที่ 1 และการเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมภิวัฒน์อย่างรวดเร็ว จึงมีนักธุรกิจชาวชิคาโก้ที่มีชื่อว่า เมลวินซ์ โจนส์ ได้เชิญชวนนักธุรกิจอื่นๆในสหรัญอเมริกามาพบปะและสร้างสมาคมสโมสรไลออนส์ ในส่วนของประเทศไทยได้จัดตั้งสโมสรไลออนส์เป็นสโมสรแรกเมือ พ.ศ. 2502 สโมสรแรกตั้งคือ สโมสรไลออนส์แห่งกรุงเทพฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมสโมสรไลออนส์สากลได้จดทะเบียนเป็นองค์การสากลโดยชอบด้วยกฎหมาย ณ สหรัฐอเมริกา และได้รับการรับรองจากประเทศที่มีสโมสรไลออนส์ตั้งอยู่ สโมสรไลออนส์ในประเทศต่าง ๆ ซึ่งตั้งขึ้นตามธรรมนูญของสมาคมสโมสรไลออนส์สากลจึงมีฐานะเป็นสมาชิกของสมาคมสโมสรไลออนส์สากล และ สำหรับสมาชิกของแต่ละสโมสรไลออนส์ก็มีฐานะเป็นสมาชิกของสมาชิกของสมาคมไลออนส์สากลทุกคน หลังจากมีสมาชิก 30 ท่านแล้วได้มีการประชุมกันอีกหลายครั้งที่ปาล์มเรสตัวรองต์ หลังโรงแรมเอราวัณ โดยมี ไลออน ปันโคล มาร่วมประชุมด้วยเกือบทุกครั้ง ในที่สุดสามารถรวบรวมสมาชิกก่อตั้งได้ถึง 30 ท่านจริง ๆ ได้ให้ความเห็นชอบที่จะให้ชื่อสโมสรว่า "สโมสรไลออนส์แห่งกรุงเทพฯ" ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Lions Club of Bangkok โดยมี ดร.บุญรอด บิณฑสัณฑ์ เป็นนายกคนแรก ที่ประชุมยังได้มีมติให้ใช้ภาษาในการประชุมเป็นภาษาอังกฤษอีกด้วย สโมสรไลออนส์กรุงเทพฯ ได้ทำการจดทะเบียนต่อไลออนส์สากลขึ้นเป็นสโมสรไลออนส์แห่งแรกในประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2502 และได้จัดให้มีงานฉลองบัตรชาเตอร์ขึ้น ในวันที่ 24 ตุลาคม 2502 องค์กรไลออนส์ในประเทศไทยได้เจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วมาก เพราะประชาชนทั่วไปได้รู้จักและยอมรับในผลงานของสโมสรไลออนส์ ปรากฏว่าในปี พ.ศ.2522 มีสโมสรไลออนส์เพิ่มขึ้นเป็น 87 สโมสร และอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ ถึง 57 จังหวัด มีสมาชิกไลออนส์ทั้งสิ้นประมาณกว่า 5,000 คน 

  ******************************************************************


ขับเคลื่อนโดย Blogger.