Header Ads
 สว.พบประชาชนภาคเหนือ(ตอนบน) ลุยงาน การทำงานร่วมกับผู้ว่าเชียงราย พัฒนาจังหวัดเขียงรายให้เป็น”เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์”เวลา 17:00 ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ (ตอนบน) นำโดยหัวหน้าคณะ ส.ว.จิรชัย มูลทองโร่ย ประธานอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ ในคณะกรรมการอำนวยการ โครงการ ‘’ส.ว.พบประชาชน’’ ซึ่งมี พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร เป็นประธานคณะกรรมการ สมาชิกวุฒิสภา  พร้อมด้วย พ.ต.ต.ยงยุทธ สาระสมบัติ นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ นายณรงค์ อ่อนสอาด นายเสรี สุวรรณภานนท์ นายมณเฑียร บุญตันและนายชณทัต ปัทะมะภูวดล พร้อมผู้แทนสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน)ร่วมประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ร่วมขับเคลื่อนจังหวัดเชียงรายเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 


ส.ว.จิรชัย มูลทองโร่ย กล่าวว่านอกจากนี้คณะฯ ได้ติดตามการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควัน และติดตามสถานการณ์ รับมือการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด19 ในพื้นที่ ภาคเหนือ เริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นมากตามลำดับ เป็นไปตามที่ ท่าน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กำชับเร่งคุมการระบาดโควิด และฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุด เพื่อเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวประชาชนกลับมา  ใช้ชีวิตตามปกติได้ พื้นที่ภาคเหนือตอนบน ที่คณะวุฒิสมาชิกกลุ่มภาคเหนือตอนบนมีหน้าที่รับผิดชอบเข้าสู่หน้าหนาว เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ที่คนในประเทศมักขึ้นมาเที่ยวเป็นจำนวนมาก เพื่อเตรียมตัวเปิดรับนักท่องเที่ยวในช่วงหน้าหนาวนี้ ภาคเหนือตอนบน เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศซึ่งมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเป็นจำนวนมาก ทั้งไทยและต่างชาติ ฉะนั้นในการเตรียมความพร้อมทุกด้านจึงเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้รับจากการร่วมประชุม คณะกรรมการฯ จะได้ดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่ของวุฒิสภาต่อไป ทั้งนี้ จังหวัดเขียงรายเตรียมความพร้อมเพื่อรับนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวในจังหวัดเขียงราย ให้ทันตั้งแต่วันที่1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

ขับเคลื่อนโดย Blogger.