Header Ads

 


ชมรมคนปลูกป่า พืชเศรษฐกิจ เชียงใหม่ มอบกล้าพืชไร่ให้ นายอำเภอสารภี!

เมื่อเวลา13.00น วันที่22ตุลาคม2560 นายอุปวัชร์ วัชรีบูรพ์ ประธานชมรมฯ นานป้อม เวียงโตน รองประธานฯ ใด้นำกล้า ขนุนพันธ์ ทองประเสริฐ 500ต้น ไผ่ก่ำซุง 250ต้นและกล้ามะขามยักษ์ 250ต้น รวม1,000ต้นไปมอบให้ ณ.ที่ว่าการอำเภอสารภี

โดยในครั้งนี้ นายเลอยศ พุทธิโนรสสกุล ใด้มอบหมายให้ นางสาวนัยน์ปพรราควารีสุวรรณ ปลัดอำเภอ เป็นผู้รับมอบแทน

ชึ่งพืชที่มอบให้ในวันนี้ ทางอำเภอจะใด้นำไปมอบให้กับ ราษฏรในพื้นที่ นำไปปลูกในสวนบ้านเพื่อสนองเจตนา ของชมรมฯ ที่ต้องการให้ชาวบ้าน ปลูกทำกินโดยทั่วกันต่อไป.ขับเคลื่อนโดย Blogger.