Header Ads
 ทหารเรือช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่นำอาหาร น้ำดื่มมอบให้กับประชาชน และช่วยขนย้ายสิ่งของต่างๆภายในบ้านเรือนหลังน้ำที่เอ่อล้นตลิ่งเริ่มลดระดับลงสู่สภาวะปกติจากสถานการณ์ฝนที่ตกหนักในจังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่คืนวันที่ 12 ต.ค.2564 เป็นต้นมา ทางกองทัพเรือ โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (ศบภ.กปช.จต.) ได้นำกำลังพลเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง จนสถานการณ์จะเริ่มเบาลง ทางศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ได้

ตั้งจุดบริการประชาชน โดยจะมีการแจกอาหารปรุงสุกจากรถครัวสนาม กองทัพเรือ ซึ่งจัดมาจากศูนย์ส่งกำลัง กรมพลาธิการทหารเรือ นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และชุดช่างซ่อมบำรุงที่จะให้บริการซ่อมยานพาหนะของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม และจัดกำลังพลนำอาหารและน้ำดื่มมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบในชุมชนเนินเอฟเอ็ม ส.ทร.4 ซึ่งเป็นชุมชนขนาดใหญ่อยู่กลางใจเมืองจันทบุรี มีประชากรประมาณ 300 หลังคาเรือนได้รับผลกระทบทั้งหมดทำให้ต้องใช้กำลังในการขนย้ายสิ่งของต่างๆภายในบ้าน ล้างทำความสะอาดคราบดินโคลนภายในบ้านเรือนตลอดทั้งวันจนกว่าสถานการณ์การจะกลับสู่สภาวะปกติ

ภาพ/ข่าว ดนุชเดช ทองเปรม จันทบุรี


ขับเคลื่อนโดย Blogger.