Header Ads

 


 สุโขทัย-วัดหนองทองสืบสานประเพณีเทศน์มหาชาติ แจกทาน ผ่านไลน์สดเฟสบุ๊คป้องกันไวรัสโควิดวัดหนองทอง หมู่11 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.สุโขทัย พระครูปลัดธนะโรจน์ ปัญญาวชิโร (พระอาจารย์หมู) เจ้าอาวาสวัดหนองทอง กล่าวว่าประเพณีเทศน์มหาชาติ จัดเป็นโบราณประเพณีอย่างหนึ่ง ซึ่งบรรพบุรุษไทยยึดถือสืบ ทอดและปฏิบัติสืบต่อกันมา ปัจจุบันวัดต่างๆ จัดให้มีการเทศน์มหาชาติขึ้น ในเทศกาลช่วงเข้าพรรษา 3 เดือน สำหรับการเทศน์มหาชาติทรงเครื่องวันนี้ ถือว่าหาดูได้ยาก และในการเทศน์มหาชาติครั้งนี้ จะมีพระนักเทศน์ที่มีความรู้ในเรื่องชาดกมาเทศน์ให้ความรู้สอดแทรกกับหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนา สลับกับการเล่นละครเพื่อเป็นการสร้างสีสันให้การผู้ฟังเทศน์ได้เห็นภาพในเนื้อเรื่องมหาเวสสันดรชาดกได้มากขึ้น และเพื่อจะเป็นสิ่งที่ดึงดูดความสนใจของผู้ฟังเทศน์ได้เข้ามาฟังจนครบทั้ง 13 กัณฑ์ และสำหรับวันนี้ทางอาตมายังได้แจกทานให้กับญาติโยมที่อยู่รอบบริเวณวัดหนองทองจำนวน 120 ชุด และได้ถ่ายทอดสดเทศน์มหาชาติ ผ่านไลน์สดเฟสบุ๊ค ธนะโรจน์ วงศ์คณาพัฒน์ อยู่กับ พระอาจารย์หมู วัดพระสมุทรเจดีย์ สป และ วัดหนองทอง สุโขทัย เพื่อให้ญาติโยมที่ไม่สามารถเดินทางมาที่วัดหนองทองได้ร่วมฟังเทศน์มหาชาติ เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงการแพร่ระบาดไวรัสโควิด 


พงศ์เทพ สาคร สุโขทัยขับเคลื่อนโดย Blogger.