Header Ads
 พิจิตรระทมฝนตกต่อเนื่องน้ำเหนือไหลบ่าทำพื้นที่ลุ่มต่ำน้ำท่วม12อำเภอ46ตำบล เมืองชาละวันยังระทมเหตุฝนตกต่อเนื่อง น้ำเหนือไหลบ่า น้ำจากเทือกเขาวังทอง-เพชรบูรณ์ ยังคงไหลเข้าท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำ ชาวบ้านกังวลหลัง 1 ต.ค. 64 อบต.ต่างๆ หมดวาระเกรงจะไม่มีใครเป็นแกนนำสั่งการช่วยเหลือชาวบ้านต่างตั้งความหวัง อบจ. ซึ่งเป็นพี่ใหญ่ของท้องถิ่นคงจะช่วยได้

 

 วันที่ 28 กันยายน 2564 ความคืบหน้าผลกระทบจากพายุเตี้ยนหมู่ทำให้มีฝนตกต่อเนื่องบริเวณภาคเหนือรวมถึงในพื้นที่จังหวัดพิจิตรและจังหวัดข้างเคียงทำให้มีน้ำเหนือและน้ำจากเทือกเขาวังทอง-เทือกเขาเพชรบูรณ์ ไหลบ่าเข้าท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำของจังหวัดพิจิตร ส่งผลให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน ล่าสุด พ.ต.อ. กฤษฎา ภัทรประสิทธิ์  นายก อบจ.พิจิตร ได้ลงพื้นที่ไปยังพื้นที่ที่มีน้ำท่วม โดยได้ไปดูสถานการณ์ที่ ต.ห้วยพุก อ.ดงเจริญ ที่มีน้ำจาก อ.ชนแดน ไหลเข้ามาในคลองบอระเพ็ด น้ำล้นคันคลองไหลเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎร อีกทั้งในเขต ต.วังตะกู และตำบล ภูมิ น้ำในคลองบุษบงก์ ซึ่งก็รับน้ำมาจาก จ.เพชรบูรณ์ มวลน้ำจำนวนมากก็ได้ท่วมในพื้นที่ด้วยเช่นกัน โดยแนวทางแก้ปัญหาเฉพาะหน้า อบจ.พิจิตร ได้ส่งเครื่องจักรเป็นรถแบ็กโฮกำจัดวัชพืชเปิดทางน้ำเพื่อให้น้ำไหลลงสู่แม่น้ำน่านที่ อ.บางมูลนาก ซึ่งขณะนี้ระดับน้ำในแม่น้ำน่านที่ อ.บางมูลนาก ระดับน้ำก็สูงเกือบจะเสมอขอบตลิ่งแล้ว ทำให้การระบายน้ำเป็นไปด้วยความยากลำบาก

 

 ภาพรวมสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในเขตพื้นที่จังหวัดพิจิตร นางรติฬส  พ่วงพร้อม หัวหน้า สนง.ปภ.พิจิตร รายงานสรุปสถานการณ์ว่าขณะนี้ในพื้นที่จังหวัดพิจิตรมีน้ำท่วมในที่ลุ่มต่ำรวม 12 อำเภอ 46 ตำบล 279 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับผลกระทบ 4,235 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ  53,822 ไร่ บ่อปลา 34 บ่อ ถนนถูกน้ำท่วม 13 เส้นทาง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเส้นทางภายในหมู่บ้าน มีวัดถูกน้ำท่วม 3 แห่ง  โรงเรียน 1 แห่ง ส่วนราชการต่างๆระดมความช่วยเหลือชาวบ้านแล้ว

 

 แต่ที่ชาวบ้านกังวลก็คือ วันที่ 1 ต.ค. 2564 อบต.ต่างๆจะหมดวาระลง ซึ่งทำให้ไม่มีผู้บริหารท้องถิ่นที่จะสั่งการหรือเข้ามาแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับราษฎร ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ตั้งความหวังไว้กับ อบจ.พิจิตร ซึ่งถือเป็นพี่ใหญ่ของท้องถิ่นทั้งจังหวัดว่าน่าจะเข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านได้ในช่วงรอยต่อของ อบต. ที่จะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย. 2564 นี้อีกด้วยสิทธิพจน์  พิจิตร


ขับเคลื่อนโดย Blogger.